Bezuinigingen Midden-Groningen: weer is het tekort groter dan verwacht en is het eind nog (lang) niet in zicht

Midden-Groningen presenteert voorstellen voor 2,4 miljoen euro aan bezuinigingen. Het was bekend dat er 2 miljoen euro bezuinigd moest worden. Nadat dat was ingevuld bleek dat er nog 4 ton extra bezuinigd moest worden.

De gemeente hanteert de kaasschaafmethode door te besparen op onderhoud van wegbermen, de subsidies voor Monumentenzorg, het verhogen van de eigen bijdragen voor de WMO (de WMO-taxi wordt iets duurder), en door zelf scherper in te kopen. Niet besteed budget voor automatisering maakt deze bezuinigingsronde compleet. Midden-Groningen bezuinigde vorig jaar al 13 miljoen euro structureel om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen.

Incidenteel extraatje van het rijk

Voor de oorzaak voor de aanhoudende tekorten in Midden-Groningen wijst wethouder financiën Erik Drenth (CDA) naar het rijk. ,,Net als veel andere gemeenten krijgen wij vanuit Den Haag niet genoeg geld voor de uitvoering van Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Midden-Groningen blijft financieel kwetsbaar. Ook incidentele extraatjes van het rijk veranderen dat beeld niet.’’

Drenth zegt met gemeenten en de provincie Groningen te blijven vechten voor meer geld uit Den Haag. ,,We krijgen niet genoeg van het rijk om het werk te doen dat op ons bordje is gelegd. Ondanks meerdere brandbrieven en een doorgaande lobby verwachten wij niet dat op korte termijn extra geld beschikbaar komt.’’

Hoop gevestigd op nieuwe kabinet

Drenth (‘het is geen leuke tijd om gemeentebestuurder te zijn’), zegt dat door het rijk onderzocht wordt of extra geld voor gemeenten wel echt nodig is. ,,Dat vind ik een beetje flauw. Het kabinet zegt niet over haar graf heen te willen regeren, maar er zijn talloze voorbeelden denkbaar waarbij dat wel gebeurt.’’

De wethouder hoopt en verwacht dat een nieuw kabinet - volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer - gemeenten financieel wat royaler bedeelt. ,,Het wordt een spannend jaar.’’

Ook op langere termijn financieel kwetsbaar

Het donderdag gepresenteerde pakket aan maatregelen is, aldus de wethouder, zorgvuldig samengesteld. ,,Ik vind kaasschaafmethode dan ook onnodig negatief. Ik ben tevreden dat wij er op deze manier in zijn geslaagd om substantieel te bezuinigen. Ons financieel meerjarenperspectief is goed en de algemene reserve op orde.’’

,,De gemeente blijft ook op de langere termijn financieel kwetsbaar’’, voorziet Drenth. Hij verwacht dat bij het vaststellen van de voorjaarsnota komende zomer, als ook de financiële impact van de meicirculaire van het rijk bekend is, er weer over bezuinigingen wordt gepraat.

Kosten sociaal domein blijven stijgen

Zo blijven de kosten in het sociaal domein stijgen, kost de kadeversterking van het Afwateringskanaal tussen Tjuchem en Steendam, waarmee in het tweede kwartaal van 2021 wordt begonnen, 4,86 miljoen euro. De invoering van de Omgevingswet kost 250.000 euro en er wordt verwacht dat er meer geld nodig is voor de bestrijding van criminaliteit in Midden-Groningen.

Voor een volgende bezuinigingsronde wordt gekeken of bespaard kan worden op het onderhoud van wegen en in het uiterste geval het verkopen van aandelen Enexis of het verhogen van de ozb. Enexis levert eenmalig 4,2 miljoen euro op, maar kost jaarlijks 100.000 euro aan uitgekeerd dividend. Een verhoging van 1 procent van de ozb brengt 170.000 euro in het laatje.