Electronica en fascinatie bij Makersclub HS

HOOGEZAND In Hoogezand-Sappemeer is elke maand een middag in de bibliotheek van de ‘Makersclub HS’. De club is met elektronica bezig en in het bijzonder met ‘Arduino’, waarbij aandacht besteed wordt aan zowel hardware als software.

Eén van de deelnemers Makersclub HS is Jan Menzinga. Hij sloot zich een jaar geleden aan bij de ‘Makersclub HS’, dat ook nauw verbonden is met het eLab. ,,Ik was in mijn jeugd al gefascineerd door electronica. In het toenmalige winkelcentrum had je een ‘Tandy’ winkel, daar kocht ik een ‘electronic project kit’. Met korte draden kon je onderdelen verbinden en projecten maken zoals een radio of een morse apparaat. Een aantal jaren geleden zocht ik weer zoiets. Ik kocht eerst een ‘Raspberry Pi’, een minicomputer. Interessant, maar niet wat ik zocht. Uiteindelijk kwam ik ‘Arduino’ tegen. Dit is een ‘opensource-computerplatform’. De software kan vrij worden gebruikt, gedeeld en verder worden ontwikkeld.”

,,De apparatuur zelf is in vele types beschikbaar. Het zijn printplaatjes voorzien van basisonderdelen, waarmee je van alles kunt verbinden. Lampen, motoren, servo’s, sensoren. Door de hardware te programmeren, maak je het geheel werkend. Mijn vrouw en ik zijn beide imker, zo heb ik een Arduino geprogrammeerd die via Wi-Fi de temperatuur in de bijenkast doorgeeft naar een website. Via een zelfgemaakte app kan ik de waarde inzien, ook buiten mijn eigen netwerk om.”

Specialisme

De ‘Makersclub’ komt één keer in de maand bij elkaar. Ieder heeft z’n specialisme en deelt dit in de groep. ,,We hebben veel voorraad aan onderdelen. Het is mogelijk om te solderen, te programmeren, apps te maken, maar ook 3D printen behoort tot de mogelijkheden. De één is bezig met een robot, de ander met een lamp, weer een ander met een auto. We hebben een vast clubje van een man of negen en deze vaste kern heeft een groepsapp waarin we nieuwtjes doorgeven en problemen waar we tegenaan lopen bespreken.” Daarnaast is er contact met andere Makersclubs zoals die in Groningen waarmee eveneens ideeën worden uitgewisseld.

Demonstratie

Zo nu en dan is er een lezing of demonstratie. Zelf heeft Jan recent een kleine workshop gehouden over hoe mensen zelf een app kunnen maken die voor Arduino-projecten kan worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het aansturen van apparatuur of het uitlezen van sensoren via bluetooth- en Wi-Fi verbindingen. Via een app is het bijvoorbeeld mogelijk een lamp aan of uit te zetten, zoals Jan demonstreert. ,,Er zijn veel apps beschikbaar, maar het is veel leuker om ze zelf te bouwen en naar eigen smaak en behoefte in te richten.”

Iedereen is welkom bij de ‘Makersclub’ en wel op basis van vrije in- en uitloop. ,,Iedereen is daar vrij in, er is geen verplichting. Er zijn geen kosten aan verbonden, je kunt gebruik maken van de vele aanwezige onderdelen. De volgende zaterdagmiddagen van 13.00 tot 16.00 uur zijn gereserveerd: 18 april, 16 mei, 13 juni, 22 augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december. Daarnaast hebben we ook om de vier weken op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur de ‘Coderdojo’. Dit is meer gefocust op het programmeergedeelte.”

,,Ik wil proberen om er ook professioneel iets mee te gaan doen. Mijn plan is om naast mijn baan één dag in de week op scholen workshops geven.”

Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de Makersclub.

Cindy Houwen