Vroeger en Nu (102)

HOOGEZAND We zijn in Martenshoek. Op de plek van de Aldi stond vroeger de meelfabriek H.E. Buurma.

De supermarkt Aldi met daarboven appartementen is in 1994 gebouwd. Na de afbraak van de bestaande woningen en winkels wordt in 2003 supermarkt Jumbo er naast gebouwd, met eveneens daarboven appartementen.

Het is door de heersende ‘Coronacrisis’ stil op straat. Op de foto uit 1925 is dat wel anders. We zien volop bedrijvigheid in het oude Winschoterdiep, ter hoogte van de firma Buurma, vlak voor de sluis in Martenshoek.

De eigenaar van de meelfabriek, de heer H.E. Buurma was een veelzijdig man. Zo werd in 1899 in Martenshoek een vergadering gehouden om tot oprichting te komen van een zogenaamd ‘Ons Huis’, met als grootste doel de verheffing van de arbeiders, met name om ze uit de kroeg te houden.

De belangstelling bleek groot en naast het geven van diverse cursussen, kreeg het jongste lid H.E. Buurma, de latere wethouder van Hoogezand en daarna burgemeester van Zuidbroek, de opdracht, pogingen in het werk te stellen om te komen tot het oprichten van een muziekkorps.

Op 1 januari 1900 werd dit een feit : het ‘Fanfarekorps Hoogezand – Sappemeer’.

In het ‘Nieuwsblad’ van 28 januari 1948 vertelt Buurma over hoe het er vroeger aan toe ging : “Vroeger was het in Martenshoek en Foxhol een ruwe boel, waarvan de oorzaak voornamelijk lag in het misbruik van sterke drank. Scheepsjagers waren, op een enkele uitzondering na, doorlopend dronken en bij de sluis van Martenshoek waren de heren dagelijks aan het vechten. Voor het lossen van de schepen maakte mijn meelfabriek gebruik van sjouwers. Ze waren meestal nog maar even aan het werk of ze gingen al borreltjes kopen. Dit herhaalde zich doorgaans zo vaak, dat ze stomdronken werden en ze niet meer in staat waren om te werken … Ik heb dan ook spoedig alles laten mechaniseren, om niet meer afhankelijk te zijn van genoemde heren.”

Kijk voor meer informatie op www.historische-vereniging-hs.nl

Wim A.H. Rozema