Poliklinisch bevallen ook in coronatijden mogelijk in Groningen (maar thuisbevalling is juist nu een goede optie)

De poliklinische bevalling blijft in de provincie Groningen ook in coronatijden mogelijk. Het Martini Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben hierover afspraken gemaakt met alle verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties in de provincie Groningen.

De Groningse ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties hechten veel waarde aan het behoud van de mogelijkheid van een poliklinische bevalling. Maar ze hebben ook te maken met de veiligheidsmaatregelen die de Groningse ziekenhuizen nemen om het risico op verdere verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Vaste teams voor poliklinische bevallingen

Een van die maatregelen is dat zorgverleners niet zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie werkzaam mogen zijn. Daarom wordt voor de poliklinische bevallingen met met vaste teams gewerkt.

Deze teams bestaan uit verloskundigen van een aantal verloskundigenpraktijken in de provincie en kraamverzorgenden van verschillende kraamzorgorganisaties.

Thuis bevallen juist nu een goede optie

Volgens de ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken is thuis bevallen juist nu een goede optie voor zwangere vrouwen met een laag risico op complicaties tijdens de bevalling.

Vrouwen waarbij tijdens de bevalling een medische indicatie ontstaat, kunnen in de Groningse ziekenhuizen terecht en krijgen de gebruikelijke zorg.

Eén begeleider aanwezig

Om de zorgverleners te beschermen, mag bij een bevalling, thuis of in het ziekenhuis, slechts één begeleider (de partner of een andere persoon) aanwezig zijn. Bij een bevalling in het ziekenhuis moet deze persoon koortsvrij zijn.