Dienstverlening gemeente Midden - Groningen aangepast aan coronacrisis

HOOGEZAND De maatregelen van de gemeente Midden - Groningen tijdens de uitbraak van het coronavirus op een rij.

Gewijzigde dienstverlening

De dienstverlening van Burgerzaken (bijvoorbeeld identiteitsbewijzen, rijbewijzen, aangifte geboorte of overlijden) vindt met de sluiting van het loket in Muntendam uitsluitend plaats in Hoogezand en Slochteren. Tot 6 april, de voorlopige termijn die de regering heeft genoemd in deze coronacrisis, gaat de inzameling van afval voorlopig ongewijzigd door, met uitzondering van het ophalen van textiel. De afvalbrengpunten zijn tijdens de gebruikelijke openingstijden geopend. De dienstverlening van BWRI vindt plaats op de locatie aan de Haydnlaan 2 in Hoogezand.

Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

De locatie van de Gemeentelijke Kredietbank aan de Kerkstraat 38a in Hoogezand is eveneens gesloten. De GKB is telefonisch bereikbaar tijdens de gebruikelijke spreekuren. De uitbetalingen (uitkeringen en weekgeld) blijven plaatsvinden zoals gebruikelijk.

Sociale teams

De dienstverlening van de sociale teams blijft beschikbaar. Vragen voor de sociale teams vinden bij voorkeur telefonisch plaats. Alleen de locatie van Sociaal Team Zuid, Melkweg 145 Hoogezand blijft beschikbaar, maar alleen na overleg en voor uitsluitend urgente situaties. De andere locaties van de sociale teams zijn gesloten.

Ondernemers

Ook voor ondernemers heeft het coronavirus gevolgen. Eerder deze week besloot onze regering al dat zelfstandige ondernemers, die door de coronacrisis financiële problemen hebben, een beroep kunnen doen op de gemeente. Als ZZP’ers door de crisis in acute financiële nood zitten, betaalt de gemeente alvast een voorschot: de zogeheten bijstand voor zelfstandigen. De gemeente bereidt zich voor om de landelijke regelingen uit te gaan voeren en stelt hiervoor een speciaal team in om de aanvragen over de regeling zo snel en goed mogelijk te kunnen behandelen. De gemeente verwacht binnen uiterlijk twee weken een dergelijk team beschikbaar te hebben.

Meer informatie

De gevolgen van het coronavirus voor de dienstverlening van de gemeente is te vinden op www.midden-groningen.nl.