Humanitas komt met eigen krant in kader van 75-jarig bestaan

HOOGEZAND Vorige week is in Midden-Groningen bij veel inwoners de Humanitas-krant bezorgd. De krant is uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Humanitas.

De krant is het startpunt van de viering van het 75-jarig bestaan van Humanitas. De afdeling in Hoogezand-Sappemeer is, zover nagegaan kan worden, opgericht in 1954. Alle afdelingen van Humanitas herdenken dit jaar het 75-jarig bestaan van Humanitas. De oprichtingsdatum van Humanitas was 31 mei 1945.

De afdeling Midden-Groningen van Humanitas was eerst actief in Hoogezand-Sappemeer en werkt vanaf 2007 ook in Slochteren en vanaf 1 januari 2018 in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De afdeling telt momenteel 280 vrijwilligers. Het afdelingsbestuur heeft eind vorig jaar besloten ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum een krant uit geven met informatie over wat de vrijwilligers doen. De krant is een uitgave van Humanitas Midden-Groningen in samenwerking met Kiwi Media Producties te Leek, die gezorgd heeft voor de opmaak, druk, de verspreiding en de advertenties om de uitgave te bekostigen.

.De krant staat vol verhalen van vrijwilligers en hun activiteiten binnen Humanitas. Het is een krant geworden, waarin goed te lezen is wat Humanitas voor organisatie is en wat het betekent om vrijwilliger bij deze organisatie actief te zijn. Het bestuur van de afdeling hoopt door het uitgeven van deze krant dat nog meer mensen in Midden-Groningen besluiten om iets voor een ander te gaan doen. En dan als vrijwilliger actief worden bij Humanitas Midden-Groningen.

„Het moment van verschijning van de krant is echter niet het gelukkigste tijdstip geweest. Vanwege het coronavirus is het kantoor nu gesloten en zitten de vrijwilligers thuis omdat besloten is de contacten zoveel mogelijk te beperken. „We hopen echter dat wanneer de crisis voorbij is dat de vrijwilligers weer hun taken gaan oppakken. En dat na deze crisis bij velen het gevoel versterkt wordt dat we in een samenleving leven waar we elkaar moeten helpen. Burgemeester Adriaan van Hoogendoorn van Midden-Groningen heeft dit ook in zijn voorwoord, dat hij voor de krant schreef, benoemd”, aldus voorzitter Bert Kolk.

De afdeling hoopt dat de crisis weer voorbijgaat en dat in de loop van het jaar weer meer aandacht gegeven kan worden aan het 75-jarig bestaan. Een werkgroep binnen de afdeling is bezig met voorbereidingen van een manifestatie op zaterdag 12 september. Dan zal rond het kantoor aan de Troelstralaan een gezellige informatiemarkt gehouden worden. Ook werkt de werkgroep nog aan andere activiteiten waarbij aandacht gevraagd zal worden voor hetgeen de vrijwilligers van Humanitas doen.