Nieuwe groene 'snelweg' in aantocht bij Westerbroek

Bij Westerbroek wordt binnenkort begonnen met de aanleg van 80 hectare nieuwe natuur in opdracht van de provincie.

De nog aan te leggen groene zone moet vanaf komend jaar ’t Roegwold bij Slochteren verbinden met de natuurreservaten rond het Zuidlaardermeer.

Faunapassages onder de A7

Na de komst van de nieuwe natuur en een aantal voorzieningen kunnen dieren zoals otters en ringslangen zich in de toekomst veilig verplaatsen tussen de natte gordel rond het Zuidlaardermeer en de natuurgebieden bij ’t Roegwold. Om dit mogelijk te maken, komen er onder meer faunapassages onder de A7, de Hoofdweg in Kolham en de Oudeweg en Borgweg in Westerbroek.

Tussen het natuurgebied Westerbroek en ’t Roegwold wordt eerst een slenk aangelegd. Dit is een watergeul met aan beide zijden natuurvriendelijke oevers, zodat dieren zich kunnen verplaatsen en er ruimte komt voor planten. Om deze watergeul mogelijk te maken, wordt tot en met het voorjaar van 2021 zo’n 200.000 kuub grond afgegraven en afgevoerd.

Weggegraven grond wordt hergebruikt

De weggegraven grond wordt elders in het gebied hergebruikt. Namelijk in de zetwallen parallel aan de slenk, ophogingen, slootdempingen en een grondwal langs de A7. Om te zorgen dat bezoekers beter van het nieuwe natuurgebied kunnen genieten, worden bij de Borgmeren en bij het wandelpad door het natuurgebied Westerbroek uitkijkheuvels aangelegd.

De werkzaamheden worden voor een deel betaald met subsidie uit het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.