Meer dan 450.000 Drenten en Groningers hebben al besloten of ze wel of geen donor worden

Ongeveer 456.000 inwoners uit de provincies Drenthe en Groningen hebben hun keuze doorgegeven op het Donorregister.

De overeenkomsten tussen de zijn groot. Het merendeel van de Groningers ( 55 procent) en Drenten (54,7 procent) geeft toestemming voor het doneren van organen en weefsels met of zonder uitsluiting van specifieke organen en weefsels.

Het percentage Groningers en Drenten dat geen geen donor wil worden, is ook nagenoeg gelijk: 36 procent in Groningen en 34,7 procent in Drenthe. Ongeveer 10 procent van de Drenten en Groningers wil dat een familielid of een andere naaste de keuze maakt.

Nieuwe donorwet

Vanaf 1 juli is de nieuwe donorwet van kracht. Wie het Donorregister nog niet heeft ingevuld, wordt automatisch orgaandonor. Vanwege de coronacrisis krijgen Nederlanders alsnog de mogelijkheid om opnieuw hun keuze door te geven. Tussen 1 september en eind maart verstuurt de Rijksoverheid een brief met de vraag om het Donorregister alsnog in te vullen.