Commissie mer: Onderzoek wat herbouw pluimveehouderij in Kiel-Windeweer betekent voor luchtkwaliteit en geur- en geluidbelasting

Maatschap De Groot wil een deel van haar vorig jaar door brandstichting getroffen pluimveebedrijf in Kiel-Windeweer herbouwen. Voordat de provincie Groningen besluit over de omgevingsvergunning, worden de milieugevolgen onderzocht. Het milieueffectrapport moet laten zien wat de nieuwbouw betekent voor de luchtkwaliteit, geur- en geluidbelasting.

Dat adviseert de commissie voor de milieueffectrapportage (mer) aan de provincie Groningen.

Vier in plaats van twee stallen

Bij de brand in juli 2019 gingen twee stallen verloren en kwamen 100.000 mestkuikens om. Maatschap De Groot wil nu vier nieuwe stallen bouwen. Hiermee stijgt de totale staloppervlakte tot circa 19.000 vierkante meter.

Omdat het aantal dieren op het bedrijf gelijk blijft, krijgen de dieren meer ruimte. Daarmee verandert echter ook de bedrijfsvoering.

Situatie van voor en na de brand vergelijken

‘Voor de omgeving is het belangrijk om te weten of dit invloed heeft op onder meer de luchtkwaliteit, geur- en geluidhinder’, stelt de commissie mer. ‘Vergelijk daarom in het milieueffectrapport de effecten van de nieuwe stallen met de situatie van voor de brand. Dit laat goed zien wat er feitelijk gaat veranderen.’

Bij de nieuwe stallen wordt rekening gehouden met de toekomstige bouw van een overdekte uitloop. Deze toevoeging wordt alvast in de vergunningaanvraag opgenomen. De commissie adviseert om in het rapport ook de effecten van de stallen met overdekte uitloop te onderzoeken.

Hiermee komen de effecten voor de korte en lange termijn in beeld.