Walk-through diplomeringen op het Aletta

HOOGEZAND Maar liefst zes keer werd er in de afgelopen veertien dagen een rode loper uitgelegd op het schoolplein van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand. Dit ter ere van de geslaagde leerlingen die naar school om hun diploma in ontvangst te nemen.

Het was een bijzonder jaar voor de examenkandidaten, vanaf eind maart niet meer naar school mogen om lessen te volgen, geen eindexamens maar schoolexamens, geen laatste schooldag, geen examenstunt en geen examenfeest. Alles wat het examenjaar spannend en bijzonder maakt verviel tijdens de coronacrisis.

De teamleiders en docenten van de afdelingen pro, vmbo, mavo, havo en vwo voelden daarom extra behoefte om toch een feestelijke diploma-uitreiking te organiseren. Els Venema, teamleider mavo, zegt: “De geslaagden hebben het examenjaar niet cadeau gekregen, ze verdienden het juist nu om op een leuke manier afscheid te kunnen nemen van hun middelbare school en - schooltijd.”

“We besloten een walk-through te houden”, zegt Afke Jansen, plaatsvervangend teamleider bovenbouw havo/vwo. "Een mooi alternatief, waarbij de leerlingen in feestkleding met maximaal twee huisgenoten vanaf de rode loper over het schoolplein, via de voorhal en de kantine naar de theaterzaal liepen, waar ze hun diploma mochten tekenen.”

Peter Faber, verantwoordelijk voor de diplomering van de afdeling vmbo, vult aan: “Dus geen volle theaterzaal met leerlingen, docenten, ouders en andere familieleden zoals normaal gesproken het geval. Maar slechts twee tot vijf geslaagden per keer (wisselend per afdeling) en alles volgens een strak tijdschema met inachtneming van de nog geldende 1,5m afstand regeling.”

De gasten werden in de voorhal ontvangen met een welkomstcocktail en kregen tijdens de wandeling hapjes geserveerd. De docenten vormden een erehaag langs de rode loper en verwelkomden de geslaagden met applaus. Soms werden de leerlingen op weg naar de theaterzaal spontaan toegezongen en soms kwam er een aubade van het docentenkoor (diplomering havo en vwo) via een beeldscherm. En uiteraard was er ook nu een toespraakje van de mentor voorafgaand aan de ondertekening van het diploma.

Coronadiplomeringen op het Aletta: anders dan anders, maar zeker niet minder feestelijk.