Advocaat Jeroen Sprangers: 'Aandeelhouder FB Oranjewoud behoeft een kritische houding'

De aandelenconstructie rond Groningen Airport Eelde roept kritische vragen op en verlangt transparantie van de aandeelhouders zelf, meent Jeroen Sprangers van REIN Advocaten in Assen en Groningen.

Sprangers, gespecialiseerd in faillissementsrecht en herstructurering, denkt niet dat het nadelige consequenties hoeft te hebben als een private partij als de stichting FB Oranjewoud aandelen verkrijgt. ,,Als zo’n private partij maar niet te groot wordt. Je zou er ook niet aan moeten denken dat een private partij het voor het zeggen krijgt op Schiphol.’’

Sprangers benadrukt dat filosoferen over vliegveld Eelde lastig is, 'omdat we alle ins en outs niet kennen'.

,,Ale je het debat publiek wilt voeren, is die informatie wel noodzakelijk", zegt Sprangers. De exploitatie van het vliegveld is negatief. De aandelen zijn dus niks waard en alleen strategisch van belang.

Waarom juist FB Oranjewoud?

Dan rijst de vraag waarom juist FB Oranjewoud rond Eelde de strategische partner is die specifieke kennis in kan brengen. ,,Heeft de stichting die kennis in huis? Zo ja, dan is het vliegveld spekkoper. Zo nee, is de stichting dan bereid geld op tafel te leggen om die kennis te kopen?’’

Nu FB Oranjewoud dankzij de aandelen Groningen al aandeelhouder is, zou je eigenlijk mogen verwachten dat de stichting al een fantastisch plan voor Eelde klaar heeft, meent Sprangers. ,,Wat is anders de strategische waarde van de stichting als aandeelhouder? Want als dat plan er is, maar het is niet fantastisch of, erger nog, er is geen plan, ben je je aandelen kwijt voor niks.’’

Cruciale vraag: hoe groot wordt FB Oranjewoud?

Cruciaal blijft de vraag hoe groot FB Oranjewoud wordt als aandeelhouder. Dankzij de Groninger aandelen heeft de stichting al 25 procent in handen, komen daar de aandelen Assen bij dan groeit het naar 36 procent.

Sprangers wijst erop dat er constructies zijn waarbij een aandeelhouder maar 1 procent van de aandelen heeft. ,,Maar als die kleine aandeelhouder een vlotte babbel heeft en enig verstand van zaken, loop je het risico dat de andere aandeelhouders ondersneeuwen.’’

Een risico dat reëel is rond Eelde. Gezien de omvang van aandeelhouder FB Oranjewoud, maar ook omdat de stichting zoveel kennis heeft over het vliegveld dat de andere aandeelhouders achterover gaan leunen en zich verschuilen achter de aandeelhouder die de kennis heeft.

Sprangers: ,,Dat vraagt een kritische houding. FB Oranjewoud is geen kleine aandeelhouder en het vliegveld is altijd een politiek heet hangijzer.’’