Inwoners Kiel-Windeweer richten een energiecoöperatie op

KIEL-WINDEWEER Een aantal inwoners van Kiel-Windweer heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of een energiecoöperatie kan bijdragen om steeds energie neutraler te worden.

De provincie Groningen ondersteunt dit en heeft een subsidie beschikbaar gesteld om dit te onderzoeken en om een coöperatie op te richten.

De voorlopige bestuursleden van de coöperatie zijn Martiha Olbers, Peter Gerrits en voorzitter Roelf de Haan.

"Kiel-Windeweer heeft de status van beschermd dorpsgezicht, dus niet alles is zomaar mogelijk", vertelt De Haan. "Juist omdat Kiel-Windeweer een kleine, hechte gemeenschap is, gaat men zorgvuldig te werk. Het prachtige dorp wil mooi blijven en het vele groen in stand houden. We zijn blij met de groene velden om ons heen. Er wordt onderzocht wat financieel voordelig is, bijdraagt aan onze wereld, onze omgeving en de toekomstige eisen van de overheid. Immers moeten we in 2030 allemaal van het gas af zijn. Een groepje bewoners denkt na over (kleine) windmolens, zonnepanelen op een dak van een grote schuur maar misschien zelfs wel water energie…… We hebben ten slotte een kanaal voor onze deuren lopen."

Donderdag 6 augustus zijn enkele initiatiefnemers bij de notaris geweest om een coöperatie op te richten.

In de kerk van de Amshoff worden op 21 en 22 september informatiebijeenkomsten gehouden.