Vroeger en Nu (112) | Het Westerpark in Hoogezand

HOOGEZAND Eind 19de eeuw ontstond - overal in Europa - een fors groeiende middenklasse, die om een eigen woningtype en woonomgeving vroeg.

Parkwijken kwamen overal in Nederland op. Wijken werden rondom een park in romantische stijl aangelegd, met slingerende wegen. Daarlangs werden vrijstaande of dubbele burgerhuizen gebouwd.

We staan vandaag in het Westerpark, ten westen van de huidige Beukemastraat en zuidelijk van het historisch lint, op de plek, die vroeger grensde aan de scheepswerf van Boon, Molema en de Cock en het Spacoterrein, sinds begin jaren ’80 de Heinsiushof.

Corbowoningen

We zien rechts de zogenaamde ‘Corbowoningen’ aan de Singel. In dit park zag je vroeger naast de ijsbaan, een muziekkoepel en sportvelden. De schoorsteen met de letter H behoort bij de strokartonfabriek van Hooites-Beukema aan de toenmalige Fabriekskade.

Op 19 mei 1917 meldde het Nieuwsblad van het Noorden : 'Het aanleggen van wegen, de rioleering en verdere werkzaamheden in het uitbreidingsplan der gemeente Hoogezand is opgedragen aan den op één na laagsten inschrijver, den heer G. Ossevort Jr. te Helpman voor 64250 gulden. Te Hoogezand is tevens in beginsel besloten tot den aanleg van een voetbal- en sportterrein.'

Gemeentearchitect Westerling

Toenmalig gemeentearchitect Westerling ontwierp daarvoor een turnhal. In het najaar van 1917 vond de aanbesteding plaats van de eerste zes dubbele woonhuizen en een aantal woningen, gedetailleerd met art nouveau elementen, langs de Jan Huitzingstraat. In de daarop volgende jaren verrees een groot aantal zo geheten middenstandswoningen. De nieuwe 'villawijk' kreeg dankzij het groene karakter al snel de naam ‘Het Plantsoen' toebedeeld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op http://www.historische-vereniging-hs.nl

Wim Rozema