Hoe ver ga jij voor het Fossielvrij Weekend?

Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober viert Noord-Nederland een weekend lang feest zonder een druppel benzine of diesel. Doel is 1 miljoen fossielvrije, of niet-gereden kilometers, te realiseren tijdens het Fossielvrij Weekend.

Het inspirerende weekend is voor en door alle noorderlingen, maar welk doel heeft de organisatie nu precies voor ogen? Iedereen weet dat auto’s, bussen, schepen en vliegtuigen brandstof of elektriciteit nodig hebben. Veel van deze voertuigen gebruiken fossiele brandstoffen zoals diesel en benzine. Daaraan zit een groot nadeel: bij de verbranding komt veel koolstofdioxide of CO2 vrij. Hoewel het relatief eenvoudig is om fossielvrije brandstoffen te winnen, houdt het een keer op. Als je deze brandstoffen eenmaal verbruikt hebt, kun je ze niet opnieuw gebruiken in tegenstelling tot natuurlijke energiebronnen zoals wind, waterkracht, zon en biomassa die constant worden aangevuld.

Het is tijd om dit proces een halt toe te roepen. Dat mensen zich steeds bewuster worden van de gevolgen is uitermate belangrijk vertelt NHL Stenden Hogeschool-directrice Soon Hee Santema. ,,In onze provincie Friesland wint het belang van het gebruik van schone energie steeds meer terrein en ook binnen al onze opleidingen waar 24.000 studenten bouwen aan hun toekomst ligt het thema tegenwoordig diep verankerd. Wij willen onze jonge professionals bewust maken van de uitdagingen van deze tijd en ze zo goed mogelijk voorbereiden op een betere toekomst.’’

Micro events

Tijdens het Fossielvrij Weekend organiseren partners en koplopers in heel Noord-Nederland een groot aantal micro-events. Op de startdag staat in de afzonderlijke provincies het thema onderwijs centraal, op zaterdag volgen er verschillende kleine duurzaamheidsevenementen. Zondag volgt een gezamenlijk event van de drie Noordelijke provincies. Gedurende deze dagen ervaren bedrijven, organisaties en personen hoe eenvoudig het is om fossielvrije keuzes te maken. In de provincie Groningen staat het gebruik van fossielvrije brandstoffen eveneens hoog op de agenda vertelt Groningen City Club-voorzitter Eric Bos. ,,Vanuit ons duurzaamheidsplatform ‘Groningen werkt slim’ maken wij ons sterk voor tal van manieren waarop we bedrijven kunnen helpen met verduurzaming. Voor de één is het gesneden koek, terwijl de ander niet weet waar die moet beginnen. Wat voor ons allemaal geldt is dat we samen de verantwoordelijkheid dragen voor onze planeet waar we samen voor moeten zorgen. Als je dan toch iets doet, doe het dan goed.’’

Movefit App

De Movefit App – een app voor welzijn en duurzaamheid – registreert tijdens het weekend hoeveel iedereen fossielvrij voortbeweegt en houdt dat ook per bedrijf of organisatie bij. Een fantastische kans voor bedrijven, instellingen en verenigingen om eigen doelen te stellen, resultaten te meten en hun deelnemers te inspireren, motiveren en belonen. Iedereen doet mee en iedere kilometer telt: van fietsrit naar de sportclub en busreis naar het winkelcentrum tot de niet-gereden kilometer vanwege thuiswerken. De opties variëren van elektriciteit, groengas, waterstof en HVO tot bijvoorbeeld fietsen, wandelen of skeeleren waarmee het voor iedereen toegankelijk is vertelt projectleider Gert Jan Kreeft namens de provincie Drenthe ,,Het mooie aan dit weekend is dat het zeer laagdrempelig is. Er wordt veel over dit onderwerp gezegd en geschreven, maar iedereen weet ondertussen wel dat er iets moet veranderen. Wij vertrouwen erop dat we ons doel gaan bereiken en moedigen iedereen aan om mee te doen!’’

Kom in actie

Het duurzame evenement is een samenwerking tussen Stichting Fossielvrije Weken en partners zoals Werk Slim, Reis Slim, Groningen Bereikbaar, de Noordelijke provincies en gemeenten, NDC Mediagroep, onderwijs- en zorginstellingen, OV-bedrijven, dorps- en energiecoöperaties en noordelijke bedrijven. Klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Juist daarom is het tijd om nu in actie te komen! Het Fossielvrij Weekend in oktober geldt als opmaat naar twee Fossielvrije Weken in de zomer van 2021. Neem voor deelname en meer informatie een kijkje op www.fossielvrijeweken.nl.

Jeroen Kunst