Dora Rozema: gezocht en gevonden

HOOGEZAND Op 9 september 2020 startte Goff Miedema de zoektocht naar Dora Rozema. De aanleiding was een kaartje die hij digitaal ontving vanuit Venlo.

Het betrof een kaartje dat op 1 juni 1945 vanuit Venlo werd verstuurd door de familie Thissen uit die plaats. Ze stuurden een kaart naar Dora Rozema aan de Van Royenstraat 50 in Hoogezand. Ze lieten Dora weten dat ze goed aangekomen waren in Venlo en dat de stad in de puin lag. Dora zou spoedig nog een brief ontvangen. De familie Thissen moest Venlo in 1945 verlaten vanwege opmars van de geallieerde troepen en de tegenstand van de Duitsers. De Duitsers stuurden rond 30.000 mensen uit Limburg naar de drie Noordelijke provincies, zo kwam de familie Thissen terecht bij de familie Rozema aan de Van Royenstraat in Hoogezand. Omdat Goff Miedema zich zeer verdiept heeft in de evacuatie van de Limburgers wilde hij graag te weten komen wie Dora was en startte zijn zoektocht via de Historische vereniging en de HS-krant.

Van 10 tot 20 september ontving Goff Miedema vele telefoontjes en emailberichten van mensen die wel iets over Dora en/of de familie Rozema wisten te vertellen. Zelf begon hij een digitale zoektocht naar Dora en haar familie. Dit resulteerde o.a. in contacten met nazaten van Roelof Rozema en Ida van der Woude. Het resultaat van de zoektocht tot nu toe is het volgende:

Dora Rozema werd in september 1927 als jongste dochter geboren in het gezin van Roelof Rozema en Ida van der Woude. In dat gezin werden zeven kinderen geboren, twee overleden op jonge leeftijd. Vier van de vijf overige kinderen werden ingezet voor het verkopen van ijs dat aan Van Royenstraat 50 werd gefabriceerd in de ijsfabriek ‘De Komeet’. Roelof Rozema was in 1930 begonnen met die fabriek en stopte ermee in 1959. Ze hadden een vast verkooppunt nabij de oude begraafplaats van Hoogezand. Ook werd er ijs verkocht met de ijscokar.

Toen de familie Thissen uit Venlo bij de familie Rozema in huis kwam wonen was Dora 17 jaar, haar oudere broers en zussen waren al uit huis. Zo ontstond een band tussen de familie Thissen en Dora. Of ze later nog een brief heeft ontvangen en contact is blijven onderhouden met de familie Thissen is niet bekend. Dora trouwde in 1955 te Giethoorn met caféhouder Gijs Dijksma. Gijs overleed in 1996 en Dora in 2015. Hun dochter Gonda woont op Texel en zij zal nog nader onderzoek doen naar mogelijke brieven van de familie Thissen. Via contacten in Venlo wordt getracht nog iets meer te weten te komen over de familie Thissen.

Tijdens de zoektocht ontstond enige verwarring m.b.t. een zus van Dora. Enkele informanten dachten dat Dora in 2013 in Voor Anker te Hoogezand was overleden. Dit betrof echter haar zus Roelofke Rozema. Zaterdag 26 september zal het verhaal van Dora en de familie Thissen ook aan de orde komen tijdens een besloten bijeenkomst in Voor Anker over de oorlog in Hoogezand en Sappemeer.

Goff Miedema