Certificaten cambridge Engels uitgereikt

Hoogezand Afgelopen week kregen 70 leerlingen uit de 1ste tot en met de 5de klas van het dr. Aletta Jacobs College, die vorig schooljaar de Cambridge schoolexamens met een voldoende hadden afgerond, hun certificaat op school uitgereikt.

Op het dr. Aletta Jacobs College hebben leerlingen de mogelijkheid om naast het reguliere Engels de opleiding Cambridge Engels te volgen. De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge Certificates genoemd en zijn een waardevolle aanvulling op het diploma. Handig voor leerlingen die willen studeren of stagelopen buiten Nederland.

Normaal gesproken zouden de Cambridge Certificates al voor de zomervakantie zijn uitgereikt in de feestelijk versierde theaterzaal van het dr. Aletta Jacobs College. Dit in aanwezigheid van veel belangstellenden. Vanwege coronamaatregelen gebeurde dit pas afgelopen week en dan ook nog eens op aparte momenten. Gewoon in het klaslokaal en zonder dat er ouders en vrienden bij aanwezig waren.

Maar de docenten Irene Maathuis en Janneke Wegman hadden er toch een gezellige en feestelijke happening van gemaakt. Er was iets lekkers te eten en te drinken en ook was er voor elke kandidaat een roos. De beide docenten benadrukten in hun speeches het talent voor Engels en de goede werkhouding van de groepen gecertificeerde leerlingen.