Vroeger en Nu (117) | de Winkelhoek in Sappemeer

SAPPEMEER We staan vandaag op de Winkelhoek in Sappemeer en wat is er veel veranderd op deze plek, in de laatste 95 jaar.

We zien op de zwart-wit foto het Winkelhoeksterdiep, in 1617 gegraven door de oude Friese Compagnie. Het diep vormde de grens tussen Sappemeer en Hoogezand en het had een aansluiting op het Achterdiep. In de jaren ‘50 van de vorige eeuw is het Winkelhoeksterdiep gedempt.

Linksboven zien we de sluis, waar nu het kruispunt ligt. Het vervoer, nu gemotoriseerd, ging toen veelal met paard en wagen. Ten westen van de Winkelhoek is na de Tweede Wereldoorlog het Noorderpark aangelegd en ten oosten ervan het Margrietpark.

De kerk met de torenspits, de Nederlands Hervormde Kapel Rehoboth, op de hoek van de Burgemeester Stronkhorststraat, gebouwd door de heer E. Schreuder en ingewijd in november1896, is in 1986 overgenomen door de Jehovah’s Getuigen. Het kerkgebouw is verdwenen en vervangen door een nieuwe Koninkrijkszaal. Het gebouw is gebouwd door de plaatselijke Getuigen zelf en tientallen andere vrijwilligers.

In de H-S-Krant van 21 februari 2012 lezen we : ‘Al in 1945 kwamen Hoogezandse Getuigen van Jehovah naar Bijbelse toespraken, die zowel in Groningen als in Hotel Faber werden gehouden. In de daaropvolgende jaren kwamen deze geloofsgenoten en belangstellenden bijeen in ’t Hooge Huys te Slochteren en in particuliere woningen in Kropswolde en Sappemeer. In 1957 kwam een kleine gemeente samen in het gebouw ‘De Regenboog’ in Hoogezand. Na 1962 huurden de Getuigen een ruimte voor samenkomst in het wijkgebouw ‘De Kern’ aan de Rembrandtlaan in Hoogezand. In 1975 kocht men een eigen gebouw aan de Noorderstraat 189 in Sappemeer. In 1986 verhuisden de Getuigen naar hun huidige locatie op de hoek Burg. Stronkhorststraat - Winkelhoek’.

Kijk voor meer informatie op de website http://www.historische-vereniging-hs.nl

Wim A.H. Rozema