Noorderpoort start ‘Gateway to Hospitality' voor versneld herstel en impuls vrijetijdseconomie

GRONINGEN Aantrekkelijkere opleidingen voor toerisme en horeca, meer studenten die kiezen en behouden blijven voor de sector en structurele samenwerking, kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing.

Dat is in een notendop waar ‘Gateway to Hospitality' over gaat. Met dit programma gaat Noorderpoort zich de komende jaren – samen met tientallen ondernemers en zes onderwijsinstellingen – hard maken voor een versneld herstel en impuls van de vrijetijdseconomie in stad en ommeland. De toekenning van de subsidie van ruim 1 miljoen van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) zet sinds vandaag het licht voor dit samenwerkingsinitiatief definitief op groen.

Herstel

De afgelopen jaren is de vrijetijdseconomie in stad en ommeland flink gegroeid met de gezamenlijke ambitie om verder te groeien. Maar door de coronacrisis zal er 'tijdelijk' een forse dip zijn. Dat betekent dat de focus van ‘Gateway to Hospitality' de komende periode ook gericht is op het herstel van omzet en vrijetijdseconomie. Daar hoort bij: start en doorstart van bedrijven in deze sector en het inspelen op nieuwe kansen om door innovatie en samenwerking sneller uit de crisis te komen. Eén ding is zeker: voor versneld herstel en extra impuls zijn genoeg goed opgeleide vakmensen nodig. Nu en in de toekomst.

‘Gateway to Hospitality' is een project waar ruim drie miljoen euro mee is gemoeid en zich primair richt op de provincie Groningen en op Noord-Drenthe. Daarbij zijn er duidelijke verschillen tussen stad en ommeland. Dit omdat Groningen-stad als internationale studentenstad veel voorzieningen kent en een groot cultureel aanbod heeft. Het ommeland wordt meer gekenmerkt door grote verscheidenheid aan rust, levendigheid, cultuur en natuur, waarbij kleinschaligheid en authenticiteit kernwaarden zijn.

Drie programmalijnen

De uitdagingen in zowel stad als ommeland worden aangepakt langs drie programmalijnen: het kwalitatieve arbeidsmarktvraagstuk (vakinhoudelijke verbetering door betere aansluiting en samenwerking), het kwantitatieve arbeidsmarktvraagstuk (talentwerving met o.a. aanspreken nieuwe doelgroepen) en innovatie (structurele kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kennisdeling in nauwe samenwerking met NHL Stenden Hogere Hotelschool Leeuwarden). Het programma beslaat de komende vier jaar, waarna sprake moet zijn van structurele inbedding.