De bomen zijn bijna kaal: duizenden kuub bladeren werden bijeen geharkt en ingezameld

HOOGEZAND Het geluid van de bladblazers begint zo langzamerhand te verstommen, de meeste bomen zijn nagenoeg kaal. Nog zo’n drie weken en dan zit het bladruimen er wel zo’n beetje op voor de wijkteams en het team afvalverzameling van de gemeente Midden - Groningen.

In de afgelopen piekweken werd er maarliefst 500 kuub blad per week ingebracht bij de afvalstations in Midden - Groningen. Niet alleen door de gemeente maar ook door de inwoners die zich met aanhangers, volle kofferbakken en tassen vol blad melden bij de stortlocaties en bladbakken.

Dit alles voor de veiligheid: wegen, fietspaden en ingangen van bijvoorbeeld dorpshuizen worden veelvuldig schoongeveegd en ontdaan van het bladerdek.

„We beginnen ongeveer half/eind september”, begint gebiedsbeheerder Jonny Wever te vertellen. We beginnen dan meestal op begraafplaatsen, om die netjes te houden. Daar valt meestal het eerste blad. Natuurlijk hangt dat af van het soort bomen dat daar staat, dit zijn meestal lindebomen. Dat loopt door tot ongeveer 11 november en dan komen andere bomen aan bod. Zoals nu hebben we veel werk van de eiken en beuken. Tot wel half januari. De piek van dit werk ligt in oktober/november.”

De gemeente zet bladlocaties uit door middel van bladbakken en hekken welke wekelijks of eens per twee tot drie weken worden geleegd. „Dat doen we nu zo’n 15 jaar denk ik”, vult voorman Johan Van der Werff aan. „In Hoogezand is deze werkwijze ingevoerd sinds de gemeentelijke fusie maar in voormalig Menterwolde en Slochteren doen we dit zeker al 15 jaar zo.”

Inmiddels zijn er 130 bladlocaties in de gemeente Midden - Groningen. Met name langs boomrijke hoofdwegen zijn deze locaties veelvuldig aanwezig. Bewoners kunnen daar hun bladafval in deponeren, iets waar gretig gebruik van wordt gemaakt. „We schuiven nog wel eens met die bakken”, legt Johan uit. „Wanneer eentje niet veel wordt gebruikt zetten we hem ergens anders neer.”

„Ook krijgen we wel eens de vraag van inwoners of er een plek voor hun huis gecreërd kan worden. Dat bekijken we dan goed. Als iemand ons wil helpen door blad in te zamelen, zijn we daar blij mee. Maar we kunnen niet bij iedere boom een hek of bak plaatsen natuurlijk”, vult teamleider afvalinzameling Mark Loots zijn collega aan. Want het werk voor dit team bestaan niet alleen uit het ophalen van de bladeren. „We ruimen zelf veel blad. Dit gaat van bijeen harken, tot aan bladblazen en we werken met grote veeg/zuigmachines”, aldus Mark.

Blad blijft wel in de bermen en bosjes liggen voor de vogels, egels en insecten. Net als in plantsoenen en op bepaalde plekken van begraafplaatsen. „Daar houden we echt wel rekening mee.”

Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met die grote bladerbergen? „Dit gaat in een grote zeef waardoor stenen en plastic worden afgescheiden van het blad. Van het blad wordt vervolgens een compost gemaakt. Dit wordt grotendeels door boeren gebruikt die het gebruiken als organische meststof”, legt Jonny uit.

De gemeente doet met de inzamellocaties een beroep op hulp van de inwoners. „Ook zijn we onlangs een campagne gestart waarin we burgers vragen ook het stukje voor hun huis mee te nemen. Door financiële druk de afgelopen jaren op onze afdeling, moeten we het met minder mankracht doen. Dat inwoners van Midden - Groningen ons op deze manier helpen is heel erg fijn”, besluit Mark.

Jessica Bosma - Koning