NDC mediagroep (uitgever DVHN en LC) schrapt honderd banen en zet vol in op journalistiek in Drenthe, Groningen en Friesland

NDC mediagroep, uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, schrapt 100 van de 580 banen. Ook maakt het bedrijf een strategische ommezwaai.

Ongeveer de helft van de ontslagen treft advertentieverkopers. Vooral het binnenhalen van kleine advertenties kostte meer dan dat ze opbrachten, licht directeur Koos Boot toe.

DVHN en LC winstgevend

Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant hoeven niet te krimpen. Beide titels zijn winstgevend, zegt Boot. De werkwijze van de redacties verandert: online publiceren krijgt voorrang. Ook gaan ze meer met video doen.

Een gevoelig verlies wacht ook het Friesch Dagblad, dat 8 van de 33 redacteuren moet inleveren. De krant (bijna 9300 abonnees) is verliesgevend en dat kan niet zo blijven, zegt Boot.

Hij gelooft dat het mogelijk is om met onderscheidende verhalen, slim ingekochte kopij en meer betaalde online-abonnementen het tij te keren. De rest van het banenverlies daalt verspreid over verschillende bedrijfsonderdelen neer.

Bedrijf grondig doorgelicht

Mediahuis nam NDC mediagroep inclusief miljoenenschuld eind vorig jaar voor 2 euro over. De scheidende aandeelhouders FB Oranjewoud en Je Maintiendrai Fonds ontvingen elk een euro. Boot en Van Dijk willen dit desgevraagd niet bevestigen.

Het Belgische uitgeefhuis heeft het bedrijf grondig doorgelicht en breekt rigoureus met de oude koers. Vorige directies wilden het krantenbedrijf omvormen tot een breed mediamarketing-bedrijf. Die strategie leidde in drie jaar tijd tot 20 miljoen euro verlies.

Toekomst weekbladen ongewis 

Ongewis is de toekomst van de 38 gratis weekbladen (huis-aan-huis) in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Verkoop aan één of meerdere partijen is een optie, mits het belang van de lokale journalistiek is gewaarborgd, zegt hoofdredacteur/directeur Evert van Dijk. Ook andere belangen worden meegewogen, zoals werkgelegenheid, advertentieopbrengsten en drukorders voor de pers in Leeuwarden.

,,De weekbladen staan niet in brand, maar het perspectief van continue krimp in advertentieomzet is niet goed’’, zegt Boot. Bedrijven met een andere achtergrond kunnen er wellicht meer financieel plezier van hebben dan NDC, meent hij. Een deel van de bladen hoort nog maar kort bij NDC. In 2017 nam de noordelijke uitgever alle twintig titels over van uitgeverij Boom in Meppel.

Nieuwsbladen blijven bij NDC

De zeven betaalde nieuwsbladen willen Boot en Van Dijk behouden. ,,Die dragen positief bij aan het rendement van NDC.’’ Het gaat hier om de Balkster Courant, Stellingwerf, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland, Hoogeveensche Courant, Meppeler Courant en Opregte Steenwijker Courant. Bij de week- en nieuwsbladen werken 25 mensen in vaste dienst en tientallen op freelance basis.