Gemeente Tynaarlo hakt knoop door: Hoofdweg in Eelde wordt 30-kilometerweg

De kogel is door de kerk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo kiest ervoor om bij de herinrichting een 30-kilometerweg van de Hoofdweg te maken. Eerder wilde het college van de Hoofdweg een 50-kilometerweg maken.

Het besluit is genomen op basis van de adviezen van diverse organisaties en de peiling onder gebruikers en inwoners. Zo stelden Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond Kop van Drenthe en de provincie dat er niet genoeg ruimte is voor een goed ingerichte 50-kilometerweg.

Uit een enquête onder gebruikers van de weg kwam naar voren dat veel mensen de eiken langs de weg liever niet zien verdwenen. De bomen laten staan bij een 50-kilometerweg zou geen optie zijn, omdat er dan niet genoeg ruimte overblijft voor de aanleg van gescheiden fietspaden. ‘Dat geldt ook voor de wens om meer parkeerplekken en meer groen. Bij een 30-kilometerweg kunnen we aan al deze wensen tegemoet komen,’ zegt wethouder Hanneke Wiersma (CDA).

Maatwerk

Door de uiteenlopende wensen van inwoners en gebruikers van de weg vraagt de aanpassing van de weg maatwerk, aldus de gemeente. ‘We kunnen onmogelijk iedereen tevredenstellen, maar we hebben er heel serieus naar gekeken en de terugkerende punten op een rij gezet,’ zegt wethouder Hanneke Wiersma.

Zo krijgt de Hoofdweg bij de herinrichting brede fietsstroken en een middenstrook in klinkers met gelijkwaardige kruispunten en zebrapaden. Een 30-kilometerweg met asfalt is volgens Wiersma geen optie. ‘Een klinkerweg herken je als 30-kilometerweg. Op een asfaltweg gaan mensen geheid te hard rijden. Dit weten we uit ervaring en dat willen we koste wat het kost voorkomen.’ De gemeente onderzoekt op dit moment mogelijke alternatieven, zoals asfalt met een klinkerprint.

De gemeenteraad moet nog beslissen over het voorstel van het college. Wanneer zij met de plannen instemmen gaat een verkeerskundig bureau bezig met de inrichting van de weg.

Discussie

De herinrichting van de Hoofdweg in Eelde is al een lange tijd een heet hangijzer. Omwonenden willen een andere aanpak dan de gemeente en dreigden met een gang naar de rechter. Hierop besloot de gemeente met de inwoners in gesprek te gaan en hen een enquête te laten invullen met hun wensen en verwachtingen voor de Hoofdweg. Ook werd een extern verkeerskundig bureau ingeschakeld.