‘Chaos is amper te overzien’

KROPSWOLDE Het gaat niet vanzelf tussen het gemeentebestuur en de bewoners en ondernemers van recreatiepark Op de Leijne (Het Smurfendorp). Bert de Beij, voorzitter van de bewonersvereniging van het Smurfendorp geeft zijn visie.

Toen het college in 2018 aantrad met slogans als ‘Samen kom je verder’ en ‘De gemeente als bondgenoot’, was ik benieuwd hoe ze dat zouden aanpakken. Mijn interesse ging vooral uit naar het gebied rond het Zuidlaardermeer , als bewoner van Meerwijck en voorzitter van bungalowpark de Leine.

Over het bungalowpark heeft het gemeentebestuur een besluit genomen. Er zal worden gehandhaafd op onrechtmatige bewoning om de recreatieve ontwikkelingen van het Zuidlaardermeer te steunen. De gemeenteraad ging hierover de discussie niet aan. De bewoners zouden betrokken worden. Die betrokkenheid uitte zich in het mogen indienen van zienswijzen. Maar liefst 55 zienswijzen zijn vervolgens grotendeels niet of gedeeltelijk beantwoord. Het heeft niet geleid tot een enkele wijziging in de handhavingsregels terwijl er nogal wat omissies zijn geconstateerd.

Elk jaar wordt er bij twee bewoners gehandhaafd. In het gebied van Klein Scheveningen tot en met De Leine wonen 48 zogenaamde illegale bewoners die in een procedure het uitzetten twee jaar kunnen rekken. Dus de komende jaren zal het bungalowpark een geringe bijdrage leveren aan de toename van te huren recreatiewoningen.

Intussen wordt het gebied steeds minder aantrekkelijk. De weg naar de kano- en zeilvereniging, naar paviljoen de Rietzoom en het bungalowpark is autoluw gemaakt. Er zijn twee paaltje geplaatst, waardoor auto’s bredere dan twee meter er niet meer langs kunnen. Voor de meeste mensen betekent het dat ze er niet tussen door durven en soms zelfs kunnen. Andries Berg van paviljoen De Leine is woest en dreigt met sluiting van zijn paviljoen.

De bestuurlijke chaos rond het paviljoen is amper te overzien: Berg heeft een voorlopige voorziening aangevraagd, er liggen twee WOB-verzoeken om informatie over de tot standkoming van het besluit over de brug. Recentelijk is de reparatie van het bestemmingsplan gepubliceerd. Daarin worden o.a. de tankboot van AWsport , de jachthaven en de disco van de Rietzoom gerepareerd. Verder moet er planschade betaald worden voor een woning die AW Sport belemmert in zijn uitvoering. In een bestemmingsplan moet de juiste situatie worden beschreven. Dat gaat men nu doen voor de bedrijven maar voor het bungalowpark gebeurt dat niet. Dat zal ook wel weer een traject worden van ‘de discussie niet aangaan’ met een rechtsgang tot gevolg.

Maar waar was het nou allemaal ookalweer om begonnen? Om De Leine en omstreken als recreatiegebied! Is er al ergens een recreatievisie? In geen velden of wegen te bekennen! Navraag bij betrokkenen leert dat daar nog amper mee begonnen is en ze dit jaar geen visie verwachten. Dat de behandelende ambtenaar een andere functie heeft aanvaard zal daar ook geen goed aan doen. Maar de wethouder belooft dat dit jaar de toekomstvisie door de raad kan worden vastgesteld. Overigens opvallend dat de Rietzoom en het bungalowpark niet betrokken zijn bij het overleg over de recreatievisie.

Het college is dus druk aan het anticiperen op een recreatievisie die er nog niet is en waar over nog nooit met elkaar is gepraat. Ik zie maar een mogelijke oplossing en dat is eerst eens met alle partijen om de tafel gaan. De wethouder wilde dat niet maar het is langzamerhand zo’n puinhoop aan het worden dat dit de enige weg naar een oplossing lijkt. Maar mogelijk gloort er hoop aan de horizon, wethouder Jan Jakob Boersma gaat met pensioen.

Door Bert de Beij