Groningers kunnen hun mening geven over provinciale democratie

Hoe staat de lokale democratie ervoor? Om daarachter te komen is er vanuit Democratie in Actie, een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken, een enquête opgesteld.

Deze 'Quick Scan Provinciale Democratie' is bedoeld voor inwoners, ambtenaren en bestuurders.


Participatie

In de enquête, die ongeveer 12 minuten duurt, worden vragen gesteld als: hoe worden provinciale besluiten genomen en uitgevoerd? Is er draagvlak voor? En hoe zit het met de participatie van inwoners?


Link

De enquête is hier te vinden. 

Voor meer informatie over de provincie Groningen, ga naar www.provinciegroningen.nl.

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via: www.officielebekendmakingen.nl.