Provinciale Staten bevelen René Paas aan voor tweede termijn

Als het aan Provinciale Staten van Groningen ligt blijft René Paas commissaris van de Koning.

Ze gaan hem bij demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren aanbevelen voor herbenoeming voor een tweede ambtstermijn. Dit hebben de Staten besloten tijdens een vergadering op woensdag 1 december 2021.

Voor meer informatie, ga naar www.provinciegroningen.nl.

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via: www.officielebekendmakingen.nl.