Komst supermarkt Ter Borch zeer waarschijnlijk. Volledige fractie VVD Tynaarlo is vóór, inclusief oud-tegenstemmer Kamminga. Lokale ondernemers zijn boos

Het heeft er alle schijn van dat Ter Borch toch een supermarkt krijgt. De gemeenteraad neemt volgende week een definitief besluit, maar het voorstel lijkt het nipt te halen. Tot frustratie van de lokale ondernemersclub die tegen is.

De voorstemmers - in 2019 nipt in de minderheid - hebben er met nieuwbakken VVD-raadslid Hilde Kamminga (voorheen Gemeentebelangen) een voorstemmer bij.

Kamminga werd dinsdagavond in de tweede termijn van de discussie door Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) gevraagd om haar gedachten en overwegingen toch eens met de raad te delen, maar dat deed ze niet. Haar nieuwe fractievoorzitter bij de VVD Gezinus Pieters hield zijn mond in de eerste termijn, maar gaf na een vraag van GroenLinks aan dat zijn fractie met vijf stemmen voor de komst van een supermarkt gaat stemmen. Dat is inclusief Kamminga.

,,Maar dat is niet vanwege fractiedwang’’, reageert Kamminga desgevraagd aan DVHN. Ja, ze zal volgende week voor de komst van een supermarkt in Ter Borch stemmen, bevestigt ze. Twee jaar geleden stemde ze echter tegen, als lid van Gemeentebelangen. Het is goed mogelijk dat haar stem de verhouding van 12 tegen en 11 voor uit 2019 draait naar 12 voor en 11 tegen.

Waarom ze inmiddels anders tegen de kwestie aankijkt, wil Kamminga echter nog niet zeggen. ,,Dat komt volgende week.”

‘Kiezersbedrog’, zeggen de lokale ondernemers

Een kwartier na afloop van de raadsvergadering stuurde de ondernemersvereniging van Eelde Paterswolde, EP Zakelijk, al een persbericht uit, waarin de draai van Kamminga ‘kiezersbedrog’ wordt genoemd. Volgens de 75 leden tellende club omdat ze ‘verkozen werd op de belofte tegen de megasupermarkt te zijn. EP Zakelijk verliest met deze politieke ontwikkelingen het vertrouwen in Pieters en Kamminga, welke lokale ondernemers in de VVD zouden moeten kunnen stellen.’

De bespreking van het voorstel kostte de raad ruim twee uur. Op verzoek van Anneke Lubbers (PvdA) wordt volgende week een definitief besluit genomen, tijdens opnieuw een extra ingelaste raadsvergadering. Met name op het gebied van verkeersveiligheid had de PvdA nog vragen.

Maar geen van de andere fracties lijkt van plan te zijn anders te stemmen dan in 2019. Destijds stemden naast Gemeentebelangen (toen 2 zetels) ook Leefbaar Tynaarlo (4), PvdA (2) en GroenLinks (4) tegen de komst van een supermarkt.

Daarom is het zeer waarschijnlijk dat de omgevingsvergunning dit keer wel verleend wordt. Naast de VVD (met Kamminga erbij 5 zetels) zijn ook D66 (3), CDA (3) en ChristenUnie (1) voor.

De Raad van State veegde het vorige besluit (tegen) van tafel, omdat het besluit onvoldoende onderbouwd was. Met de stemming volgende week komt een einde aan een slepende procedure.