Veel nieuwe vacatures om bedrijven in provincie te helpen met vergunningen

Bij de Omgevingsdienst Groningen komen binnenkort veel nieuwe vacatures beschikbaar. Dat komt omdat veel nieuwe bedrijven zich willen vestigen in de provincie Groningen.

Om alle bedrijven te voorzien van vergunningen heeft de Omgevingsdienst meer expertise en meer medewerkers nodig. Er zijn nu vacatures op het gebied van vergunningverlening, toezicht en advies, die binnenkort op de website van de Omgevingsdienst verschijnen.

Ideale vestigingsplaats

De laatste jaren heeft de provincie, samen met het bedrijfsleven en Groningen Seaports, laten zien dat Groningen een ideale vestigingsplaats is voor bedrijven. De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn een industriegebied met grote en middelgrote bedrijven. In Delfzijl zijn vooral chemische bedrijven, in de Eemshaven vooral bedrijven op het gebied van energie, data en wind op zee.

Milieu en veiligheid

De ontwikkelingen in met name Delfzijl en de Eemshaven brengen extra werk met zich mee voor de Omgevingsdienst Groningen. Zij houden zich bezig met het verlenen van vergunningen, advies, toezicht en handhaving voor milieu en de bouw. Om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen zoekt de Omgevingsdienst mensen die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de milieu- en veiligheidsvraagstukken rondom Delfzijl en de Eemshaven.

Voor meer informatie, ga naar www.provinciegroningen.nl.

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via: www.officielebekendmakingen.nl.