Vmbo-scholen willen meer meisjes interesseren voor techniek

HOOGEZAND - Vmbo 2-leerlingen moeten dit schooljaar een profiel kiezen. Het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand is 1 van de 4 scholen in Zuid- en Oost-Groningen die proberen meisjes te interesseren voor een technisch profiel. Leerlingen uit de onderbouw nemen daarom in november en december met enige regelmaat een kijkje bij de bovenbouw.

Het Aletta, Winkler Prins in Veendam, Dollard College in Winschoten en Ubbo Emmius in Stadskanaal zijn 10 jaar geleden een offensief gestart met als doel meer leerlingen te interesseren voor een technisch profiel. Dit onder de noemer Toptechniek in Bedrijf Zuid-Oost Groningen.

De samenwerking, die naast de 4 vmbo-scholen ook het Noorderpoort (mbo) en het bedrijfsleven behelst, werpt haar vruchten af. Waar het aantal leerlingen met een technisch profiel landelijk terugloopt, blijft het aantal leerlingen in deze regio stabiel, of stijgt het zelfs.

Meisjes

Dit komt onder andere doordat het aantal meisjes dat kiest voor een technisch profiel stijgt. “Ook hier lopen we voor op de landelijke ontwikkelingen”, zegt directeur Marcel Leegte van Ubbo Emmius Sportparklaan.

Ingrid Drenth, directeur vmbo en pro van het dr. Aletta Jacobs College: “In de provincie is nu al een tekort aan technisch opgeleid personeel. Elke leerling die voor techniek kiest, dus ook meisjes, helpt bij het vervullen van de vacatures. Hiervoor is het belangrijk dat leerlingen weten welke functies er zoal zijn. Denk hierbij aan metselaar, planner, tekenaar en ontwerper binnen de ‘klassieke’ maar ook de moderne technieken.”

Kansen

“In alle profielen liggen dus kansen”, weet Leegte. “Er zijn bijvoorbeeld al veel langer meisjes die kiezen voor fijnmechanische techniek in het mbo, omdat ze gewoon een goede, fijne motoriek hebben. Als vooropleiding in het vmbo kunnen ze dan kiezen voor het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE)”.

Het samenwerkingsverband Toptechniek in Bedrijf Zuid-Oost Groningen is erg tevreden over deze ontwikkelingen. Leegte: “We worden landelijk vaak als voorbeeld genoemd van een regio die het ondanks de krimp van het aantal leerlingen toch lukt om voldoende leerlingen te interesseren voor technologie en techniek. In onze regio zijn we niet gewend om dit van de daken te schreeuwen, maar stiekem zijn we er wel enorm trots op.”