Collecte voor kinderen met een handicap

HOOGEZAND - Duizenden vrijwilligers gaan van maandag 12 tot en met zaterdag 17 november op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij doen dat in het kader van de landelijke collecteweek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Zij gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school.

De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn.

Drempels uit de weg ruimen

Met behulp van donateurs en vrijwilligers helpt NSGK deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.

NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt.