Nieuw afvalbeleid Midden-Groningen: verpakkingsmateriaal en het groente- fruit- en tuinafval apart inzamelen

HOOGEZAND - Meer afval gescheiden inzamelen, de dienstverlening uitbreiden en zorgen voor uitgebreide voorlichting. Met die maatregelen willen burgemeester en wethouders van Midden-Groningen bereiken dat de hoeveelheid restafval die ongesorteerd verbrand wordt fors omlaag gaat.

B en W willen in de toekomst in de hele gemeente het verpakkingsmateriaal en het groente- fruit- en tuinafval (GFT) apart inzamelen. Nu verschilt de manier van inzamelen nog tussen de voormalige gemeenten.

Het verpakkingsafval zal elke 2 weken opgehaald worden en het GFT-afval in de zomer elke week. Daarmee komen B en W tegemoet aan een dringende wens van de inwoners, zoals bleek uit de enquêtes die de gemeente hield over de afvalinzameling.

Verder komen er onder andere afvalcoaches die inwoners ondersteunen in het goed scheiden, wordt de communicatie uitgebreid, komt een een onderzoek naar een nieuw en beter afvalbrengpunt en komt er een potje om plannen van inwoners om nog beter te scheiden mogelijk te maken.

Diftar in de hele gemeente

Het gelijktrekken van het afvalbeleid voor de hele gemeente betekent ook dat alle inwoners gaan betalen per keer dat ze de grijze container bij de straat zetten: het systeem van diftar (gedifferentieerde tarieven). Nu geldt dat niet voor Slochteren.

Wethouder Peter Verschuren: “We zijn wettelijk verplicht 1 lijn te trekken voor de hele gemeente. Uit de enquêtes die we gehouden hebben, kwam een grote meerderheid naar voor voren voor diftar.”

Uitgebalanceerd voorstel

Aan de voorstellen voor het nieuwe afvalbeleid is een uitgebreid proces vooraf gegaan. Verschuren: “We hebben 2 enquêtes gehouden waar veel mensen aan meegedaan hebben, er is gesproken met alle bewonersorganisaties en met de mensen die het afval ophalen, en we hebben 5 openbare avonden georganiseerd. Ik denk dat het ons daardoor gelukt is met een uitgebalanceerd voorstel te komen.”

Afvalstoffenheffing 4 % omhoog

Alle maatregelen in het voorstel leiden voor de gemeente tot een kostenverhoging van 566.000 euro per jaar. Daarnaast is er 305.000 euro aan eenmalige kosten geraamd om het nieuwe beleid mogelijk te maken.

De 3 voormalige gemeenten hebben sinds 2016 geld gereserveerd voor het nieuwe afvalbeleid. Daardoor gaat elk huishouden vanaf 2020 ongeveer 8,50 euro per jaar meer betalen aan afvalstoffenheffing, een verhoging van 4 %.

Commissievergadering

De voorstellen komen donderdag 15 november ter sprake in een openbare commissievergadering. Daarna volgt nog de formele inspraak, waarna de gemeenteraad begin 2019 een besluit neemt.

De nieuwe afspraken rondom inzameling en scheiding worden in 2019 voorbereid en gaan in vanaf 1 januari 2020.