Burgemeester Adriaan Hoogendoorn sluit drugspand in Sappemeer

SAPPEMEER - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen sluit voor een periode van 3 maanden een pand aan de Kleinemeersterstraat in Sappemeer. Dit omdat er een hennepkwekerij is aangetroffen.

De woning aan de Kleinemeersterstraat is tijdelijk niet toegankelijk. “Hennepkwekerijen leiden vaak tot overlast en gevaarlijke situaties. Met de sluiting laten we de eigenaren merken dat drugsoverlast in Midden-Groningen niet wordt getolereerd”, zegt de burgemeester.

Hij heeft de bevoegdheid panden te sluiten waarin drugscriminaliteit wordt geconstateerd.

1616 gram hennep

De politie heeft het bewste pand onlangs doorzocht vanwege een vermoeden van overtreding van de Opiumwet. Ze heeft daarbij 1616 gram hennep gevonden.

De benodigde elektriciteit werd illegaal afgetapt.

De hennepkwekerij is geruimd.

Verloedering tegengaan

De tijdelijke sluiting door de burgemeester heeft tot doel verloedering van en overlast in de woonomgeving door drugs gerelateerde activiteiten tegen te gaan.

De aanloop naar een drugspand door telers, dealers, klanten en bezoekers wordt beëindigd. Brandgevaarlijke situaties worden door de sluiting tegengegaan.

De maatregel draagt zo bij aan vermindering van drugsoverlast en daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

De burgemeester past dit beleid consequent toe indien drugspanden of hennepkwekerijen worden aangetroffen.

Strafrechtelijke vervolging

Het gemeentelijk drugsbeleid staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van verdachten. Het Openbaar Ministerie neemt hierover een beslissing.