Versterking dr. Aletta Jacobs College start volgende zomer

HOOGEZAND - De versterking van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand start naar verwachting in de zomer van 2019. De werkzaamheden duren een heel schooljaar. Het onderwijs zal dan plaatsvinden in tijdelijke huisvesting.

De versterking is onderdeel van het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen, dat zich niet alleen richt op het versterken van schoolgebouwen maar waarbij ook rekening wordt gehouden met het onderwijsaanbod en de huidige eisen die gesteld worden aan schoolgebouwen.

Tijdelijke huisvesting

Bij de versterking van het dr. Aletta Jacobs College gaat het met name om de versteviging van de wanden en bepaalde delen van de vloeren. De werkzaamheden zijn naar alle waarschijnlijkheid tegen de zomer van 2020 afgerond.

Gedurende de versterking zal het onderwijs plaatsvinden in tijdelijke huisvesting. Er is voor een tijdelijk schoolgebouw gekozen om de leerlingen in staat te stellen in alle rust naar school te gaan zodat zij geen hinder ervaren van de versterking.

De gemeente en de school hebben gezocht naar een goede plek voor een tijdelijk schoolgebouw.

Rehoboth

Omdat het dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth met ingang van 1 augustus 2019 samen de lessen voor de mavo-leerlingen verzorgen, worden de mavo-leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College tijdens de versterking ondergebracht in en bij het gebouw van CSG Rehoboth aan de Erasmusweg.

De overige leerlingen worden ondergebracht in tijdelijke schoolgebouwen waarbij de voorkeur uitgaat naar een locatie aan de Laan van de Sport.

Voorrang bij versterkingsopgave

Gebouwen waar veel mensen samenkomen, krijgen voorrang bij de versterkingsopgave. Dit zijn bijvoorbeeld scholen. Centrum Veilig Wonen is de advies- en uitvoeringsorganisatie die, in samenwerking met de school, gemeente en Nationaal Coördinator Groningen, verantwoordelijk is voor de realisatie van het Scholenprogramma.

Voor alle scholen in het scholenprogramma geldt dat ze naast aardbevingsbestendig ook toekomstbestendig worden gemaakt. Dit betekent onder andere dat er onderwijskundige vernieuwingen worden doorgevoerd en de schoolgebouwen duurzaam en bijna energieneutraal worden gemaakt, met een gezond binnenklimaat (frisse scholen).

Tot slot wordt er rekening gehouden met de gevolgen van eventuele krimp en groei op de leerlingaantallen.