Ontmoetingdag Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Groningen

NOORDLAREN - Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Groningen (SNZG) houdt haar jaarlijkse ontmoetingsdag zaterdag 3 november in Natuurhuis De Hondsrug in Noordlaren.

Deze ontmoetingsdag is bedoeld voor mensen die een dierbare verloren door zelfdoding.

Lezing Jos de Keijser

Jos de Keijser geeft een lezing, getiteld: ‘Verder na de zelfdoding van een dierbare; hoe kan wetenschappelijke kennis hieraan bijdragen?’.

De Keijser is bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is hij in de praktijk werkzaam bij GGZ Friesland. Hij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van suïcidaal gedrag, verlies na suïcide, moord en persoonsvermissing.

Hij is auteur van het Handboek Traumatische Rouw dat binnenkort verschijnt bij Boom.

De Keijser zal in circa 1 uur ingaan op de vragen:

  • wat is rouw;
  • in welke opzichten wijkt rouw na zelfdoding af van rouw na een natuurlijk overlijden;
  • wat kunnen familieleden doen om de nabestaanden bij te staan;
  • wanneer loop je ‘vast’ in de rouw;
  • hoe kunnen lotgenoten en professionele hulpverleners helpen?

Na de lezing kunnen vragen gesteld worden en moeilijkheden waar nabestaanden tegenaan lopen gedeeld worden.

Verder speelt Machteld Kerkmeester harp en staat een wandeling geprogrammeerd.

Aanvang: 14.00 uur. Meer informatie: www.snzg.nl.