Midden-Groningen licht jeugdhulp door

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen trekt een maand uit om de jeugdhulp door te lichten. Van de 2100 gezinnen die in Midden-Groningen een beroep doen op jeugdhulp, leggen 300 gezinnen samen beslag op 70 % van het totale budget. Het doel van het onderzoek onder deze 300 gezinnen is inzicht te krijgen in de effectiviteit van de geboden hulp.

Daarna gaat de gemeente met de betrokken gezinnen in gesprek om een nieuw plan op te stellen. De gemeente verwacht daardoor de kostenstijging van de jeugdhulp te beteugelen en meer passende hulp te kunnen verlenen.

Professionele jeugdhulp

In Midden-Groningen heeft 1 op de 6 kinderen professionele jeugdhulp. Dat is aanzienlijk meer dan in gemeenten van gelijke omvang.

“Een belangrijke oorzaak daarvoor is langdurige armoede, vaak met ontwikkelachterstand en een meervoudige problematiek”, zegt wethouder Peter Verschuren. “We zien dat steeds meer en duurdere hulp wordt ingezet in de gezinnen waarin dit speelt.”

“We twijfelen in toenemende mate aan de effectiviteit daarvan. We denken dat sommige gezinnen meer gebaat zijn met het herstel van rust, reinheid en regelmaat.”

“De uitkomst van de gesprekken kan zijn dat we praktische gezinsondersteuning gaan bieden in plaats van (of minder) jeugdhulp. We willen deze omslag maken in goede samenwerking met huisartsen, scholen en zorgaanbieders.”

Tekort kan verdubbelen

De komende maand geven de 5 sociale teams van de gemeente Midden-Groningen prioriteit aan de verandering van de jeugdhulp. Dat betekent dat de teams alleen ondersteuningsvragen beantwoorden die geen vertraging verdragen.

Een team van deskundigen zal beoordelen of er een acuut probleem is, of dat de hulpverlening ook wat later van start kan gaan. Sommige mensen krijgen daardoor pas na een aantal weken een reactie op hun hulpvraag.

Verschuren: “Dat is heel jammer, maar we moeten nu wel ingrijpen. We hebben - net als veel andere gemeenten - te maken met hoge kosten van de jeugdhulp. Als we niets doen kan het tekort op de jeugdhulp over 2018 van 3,9 miljoen euro verdubbelen tot 7,9 miljoen euro. Dat bedrag is niet op te brengen.”

Ieder kind krijgt hulp

De nieuwe aanpak betekent, volgens de wethouder, niet dat noodzakelijke hulp wordt onthouden aan jongeren. “Absoluut niet: ieder kind krijgt de hulp die nodig is. We willen alleen stoppen met het systeem waarin steeds duurdere en zwaardere hulp wordt ingezet waarvan het twijfelachtig is of dat ook echt tot het gewenste resultaat leidt.”