Daling aantal WW-uitkeringen in Midden-Groningen

HOOGEZAND - Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Groningen is in september gedaald. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Groningen nam in september af met 58 uitkeringen (-5,2 %). Dit is meer dan de landelijke afname van 1,6 %.

Midden-Groningen telde eind september 1059 WW-uitkeringen. Dat is 3,4 % van de beroepsbevolking

Ten opzichte van vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met 31,4 %.

Bouw

De forse daling van de WW ten opzichte van vorig jaar is overal in Noord-Nederland zichtbaar. De afname in de provincie Groningen is met name groot in de bouw.

Hier is het aantal personen met een WW-uitkering bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar (-44,8 %). Het betreft met name bouwarbeiders: schilders en metaalspuiters, timmerlieden, bouwarbeiders ruwbouw, loodgieters en pijpfitters.

Ook vanuit de uitzendbranche is de WW flink gedaald het afgelopen jaar. Hier is het aantal WW-uitkeringen met ruim een derde afgenomen (-39,2 %). Ook in het uitzendwezen zijn het met name de bouwarbeiders die minder vaak een WW-uitkering hebben.