Nog 1 keer een gedrukte telefoongids

HOOGEZAND - In de loop van dit jaar verschijnen in Nederland voor de laatste keer de 45 gedrukte regionale edities van De Telefoongids & Gouden Gids.

In september startte de verspreiding van de laatste gids in gemeenten Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Midden-Groningen en Veendam. De verspreiding hiervan neemt nog enkele weken in beslag.

Daarmee komt na bijna 140 jaar een einde aan een unieke informatievoorziening van telefoon- en adresgegevens.

Online zoeken

Sinds 1996 verschijnen de (altijd actuele) gegevens ook al online op www.detelefoongids.nl. Het zal niemand verbazen dat inmiddels het overgrote deel van de gebruikers online telefoonnummers, adresgegevens en openingstijden van winkels opzoekt.

Om de beperkte groep ouderen die de gedrukte versie van de gids nog gebruiken tegemoet te komen, wil uitgever DTG helpen de telefoonnummers en andere informatie over personen en bedrijven online op te zoeken.

In samenwerking met SeniorWeb biedt DTG tegen een kleine vergoeding workshops ‘online zoeken’ aan. Ook op de website van SeniorWeb wordt meer informatie aangeboden omtrent het online zoeken naar telefoonnummers: www.seniorweb.nl/telefoonnummer-opzoeken.

DTG heeft inmiddels zelf de volledige omslag naar online gemaakt en helpt het mkb zich online te presenteren. Het mkb dat voorheen nog adverteerde in De Telefoongids & Gouden Gids heeft nu al de mogelijkheid om via speciale abonnementen zijn website, adres- en bedrijfsgegevens op 30 online platformen, waaronder Google, optimaal vindbaar maken.

Speciale editie

Uitgever DTG sluit de publicatie van gedrukte telefoongidsen af met een speciale editie. De laatste Telefoongids & Gouden Gids wordt een bewaarexemplaar en kan na verschijning nog een paar jaar gebruikt worden.

Overigens blijft de telefonische nummerinformatielijn 1819 beschikbaar als alternatief voor online zoeken.