Nieuwe behandeling in Martini Ziekenhuis voor ‘jonge versleten knieën’

GRONINGEN - Het Martini Ziekenhuis biedt een nieuwe behandelmethode voor ernstige slijtage van de knie: de kniedistractie.

Distractie betekent het uitrekken van de knie met een aan beide zijden van het gewricht geplaatst frame. Dit frame zit met botpennen vast aan boven- en onderbeen. In de ruimte die ontstaat, zal het lichaam een nieuw kraakbeen en botweefsel aanmaken.

Het resultaat voor de patiënt is een sterke en langdurige vermindering van pijn en bij het overgrote deel van de behandelde patiënten verbetering van functie.

Kniedistractie kan daarmee het plaatsen van een knieprothese 5 tot 10 jaar uitstellen. Dat is vooral belangrijk voor jonge mensen, omdat zij over het algemeen actiever zijn waardoor een kunstknie sneller slijt, terwijl ze er juist lang gebruik van moeten maken.

Het Martini Ziekenhuis is de enige aanbieder van deze behandeling in het Noorden van Nederland.

Reinoud Brouwer

Orthopedisch chirurg Reinoud Brouwer is kniespecialist. Hij voert de operaties samen met collega Maarten Huizinga uit: “Het Martini Ziekenhuis biedt met deze behandeling een goed perspectief voor mensen van 65 jaar of jonger die een versleten knie hebben. Juist dan is het belangrijk om het plaatsen van een prothese uit te stellen. De levensduur van een kunstknie is gemiddeld 15 jaar. Hoe jonger mensen zijn, hoe actiever ze gemiddeld zijn en hoe meer ze een kunstknie zullen belasten, waardoor de kunstknie minder lang meegaat. De ervaring van pijn door de patiënt na de kniedistractie kan behoorlijk afnemen en daarmee zal de kniefunctie toenemen.’

Onderzoek

Het Martini Ziekenhuis voert samen met 4 andere Nederlandse ziekenhuizen toegepast onderzoek uit, waarbij de patiënten tot 5 jaar na de behandeling worden gevolgd. Patiënten vullen vragenlijsten in over de pijn die ze ervaren en over het functioneren van de knie na de behandeling. Daarnaast bieden röntgenfoto’s inzicht in het effect van de kniedistractie.

De speciaal opgeleide specialisten van de 5 ziekenhuizen behandelen ieder ongeveer 15 patiënten in de komende periode.

Om in aanmerking te komen voor deze behandeling geldt een aantal criteria. 1 daarvan is leeftijd. Daarnaast moeten er bijvoorbeeld radiologische tekenen van gewrichtsschade zijn en mag de patiënt geen andere knieaandoeningen hebben.

De 5 ziekenhuizen delen de resultaten van operaties en ervaringen van patiënten door middel van gecodeerde gegevens met elkaar.

UMC Utrecht

De kniedistractor is in de afgelopen jaren ontwikkeld in het UMC Utrecht. Een studie van het UMC Utrecht uit 2013 laat – na een periode van 2 jaar - een klinische verbetering zien bij 23 patiënten die hun knie 54 tot 64 dagen in distractie hadden. Uit antwoorden op vragen over pijn, functie en stijfheid bleek een verbetering van 70% na 1 jaar en 74% na 2 jaar.

Een andere belangrijke verbetering is dat patiënten 3 maanden na de behandeling minder pijn ervoeren, na een jaar was de pijn afgenomen met 58% en na twee jaar met 61%.

Operatie

De orthopedisch chirurg plaatst de kniedistractor en maakt daarna meteen 2 millimeter ruimte in het kniegewricht door de pennen uit elkaar te draaien. De overige 3 millimeter ruimte, komt er in de dagen daarna geleidelijk bij door de pennen opnieuw uit elkaar te draaien.

Al de eerste dag na de operatie kan de patiënt het been belasten, als hij gebruik maakt van krukken.

Distractie van het kniegewricht is niet pijnlijk. Doordat de knie volledig gefixeerd is door de constructie, is het wel vervelend.

6 tot zeven 7 na de operatie verwijdert de orthopedisch chirurg de constructie.