Op weg naar 150 jaar Aletta | Rectors Köhne en De Roo over de reünie

HOOGEZAND - De HS-krant heeft onder de noemer ‘Op weg naar 150 jaar Aletta’ toegewerkt naar de viering van het 150-jarig bestaan van het dr. Aletta Jacobs College (en al zijn rechtsvoorgangers). Zaterdag 13 oktober is het zover. Daarom wordt de serie nu afgesloten met een vraaggesprek met Ineke de Roo, bestuurder/ algemeen directeur van het Aletta.

Door Jolanda Klunder

Dit aan de hand van de vragen die in 1993, in het kader van het 125-jarig bestaan, werden gesteld aan toenmalig rector Fred Köhne. Het interview werd gepubliceerd in het jubileumboek ‘Bomen over Aletta’. Köhne gaf toestemming om hieruit te citeren.

Wanneer bent u in dienst gekomen van het Aletta?

Köhne: “Op 1 oktober 1970 ben ik aangesteld als rector. Een enkele keer stond ik in het verleden ook nog weleens voor de klas als invaller. Maar verder niet, want als rector heb je een fulltime job.”

De Roo: “Ik ben sinds 2012 bestuurder/ algemeen directeur van het Aletta. Sinds 2010 ben ik in dienst van de school, ik was er eerst 2 jaar werkzaam als directeur van de afdeling havo/ vwo. Ook ik heb vorig jaar nog een half jaar maatschappijleer gegeven als invaller. Erg leuk, vooral het contact met de leerlingen. Maar zoals de heer Köhne 25 jaar geleden al stelde, heb je daar als schoolleider eigenlijk geen tijd meer voor.”

Wat is er veranderd sinds 1970 (de aanstelling van Köhne; red.)?

Köhne: “Het begon met het nieuwe schoolgebouw aan de Nieuweweg. En met de Mammoetwet, die toen begon en nu aan het einde is. Binnenkort wordt de basisvorming ingevoerd binnen het Nederlandse onderwijs.”

De Roo: “Toen ik 25 jaar geleden in het onderwijs begon was het moeilijk om een baan te vinden voor docenten. De vraag van werkgevers naar docenten was klein. Op dit moment is het andersom; de vraag van werkgevers is landelijk groot en het is moeilijk docenten te vinden. Gelukkig is dit (nog) niet op onze school van toepassing.”

De Roo: “In de tijd van Köhne werd de basisvorming ingevoerd, toen een hele verandering. Tegenwoordig zijn we op weg naar gepersonaliseerd leren.”

Over veranderingen gesproken. Er is sprake van een eventuele fusie met het lager beroepsonderwijs. Wat zijn in uw ogen de voordelen en de nadelen hiervan?

Köhne: “Als voordeel wordt er op het ogenblik nog genoemd, dat er iets meer mogelijkheden zijn voor de leerlingen die op de grens zitten van MAVO en LBO. Dit wordt als argument gebruikt. Of dit zo is, dat is een tweede. Een ander voordeel vindt men dat alle leerlingen hier in Hoogezand-Sappemeer wonen ook hier naar school kunnen. Maar naar mijn idee kunnen ze dat nu ook al. De echte argumenten zijn mij nog nooit duidelijk geworden.”

Fusie

De nadelen die de voormalig rector - die duidelijk tegen de fusie was - opsomde in het interview laten we hier even achterwege. In 1995 zijn de dr. Aletta Jacobsscholengemeenschap (AJS) en de Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs Hoogezand-Sappemeer (SBHS) gefuseerd. Het gebouw van de SBHS aan de Erasmusweg heeft nog een aantal jaren als neven-locatie gefungeerd. De naam van de fusieschool werd gewijzigd in dr. Aletta Jacobs College (AJC).

De Roo: “Inmiddels heeft de school een nog breder onderwijsaanbod en is het praktijkonderwijs (locatie Van Heemskerckstraat) ook onderdeel van onze scholengemeenschap. We zijn een openbare school met een breed onderwijsaanbod: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Ons motto is: ‘Wie je ook bent, wat je ook wilt, wat je ook kunt: samen zorgen we ervoor dat je er komt!’.”

“Omdat we onze leerlingen ook de komende 150 jaar duurzaam kwalitatief goed voortgezet onderwijs willen blijven bieden, voeren we sinds 2016 gesprekken met het bestuur van CSG Rehoboth. Prachtig om te ervaren dat dit in volledige harmonie gaat. Inmiddels is duidelijk dat we uiterlijk 2021 ‘onder één dak’ gaan om samen het onderwijs te verzorgen op één locatie.”

Zijn er gebeurtenissen op school die u zijn bijgebleven?

Köhne: “Een gebeurtenis die me is bij gebleven is de sneeuwstorm van februari 1979. We hebben toen de school gedurende drie dagen dicht moeten doen vanwege de sneeuw. Het was voor leerlingen en leraren onmogelijk de school te bereiken. De derde dag zijn er enkele personeelsleden geweest die met elkaar paden hebben geschept, zodat de dag erna de school weer bereikbaar was.”

De Roo: “Wij moesten in 2016 de kerstvakantie noodgedwongen verlengen in verband met Code Rood. De ijzel had dat jaar in de eerste week van januari een deel van het noorden volledig platgelegd. De wegen waren niet begaanbaar en onze eerste prioriteit lag bij de veiligheid van onze leerlingen en het personeel. Ik vermoed dat de extra dagen vakantie niet als een straf ervaren werden.”

Lees verder na de afbeelding.

Köhne: “Iets anders dat we hebben meegemaakt is dat de school begon met 950 leerlingen (het betrof leerlingen mavo, havo en vwo in 1970; red.). Dit aantal groeide uit tot 1700. Momenteel is het aantal teruggelopen tot 950. Dat is op zich een heel merkwaardige ontwikkeling. In het begin steeds weer vacatures, nieuwe leraren erbij en nu een situatie waarin er elk jaar één of twee leraren weggaan of weg moeten. Zo ontstaat er een groep leraren die steeds ouder wordt en waar geen jonge leraren meer bijkomen. En we hebben het dieptepunt nog niet gehad. Op den duur komt dat evenwicht wel weer, maar dat laat nog even op zich wachten.”

De Roo: “We hebben door de krimp de laatste jaren te maken met een lichte leerlingendaling. Daarom is het heel goed dat beide scholen voor voortgezet onderwijs in Hoogezand nauw samenwerken. Ik vind het een heel goede ontwikkeling dat er in de gehele provincie samenwerkingen tussen vo-scholen ontstaan die 25 jaar geleden niet voor mogelijk werden gehouden. Op dit moment hebben we 1424 leerlingen (praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium). Aan het begin van dit schooljaar hebben we weer een mooi aantal enthousiaste nieuwe docenten mogen verwelkomen. Er is op dit moment qua leeftijd een mooie mix.”

De reünie van toen en nu

De Roo: ‘Nu ik het programma van het 125-jarig bestaan onder ogen krijg, zie ik dat er best veel overeenkomsten zijn met het programma van nu. Het aantal reünisten zal ongetwijfeld afwijken en lager liggen dan de circa 2500 bezoekers van toen, maar dat zal er waarschijnlijk ook voor zorgen dat het zaterdag 13 oktober knusser wordt dan in 1993. Ik verheug me in ieder geval op de reünie en hoop dan ook oud-rector Köhne en andere voormalige directieleden te ontmoeten om samen onder het genot van een hapje en een drankje te praten over toen en nu.”

“Maar ik verheug me ook op alle andere dingen die komen gaan, zoals de lessen van toen en nu, Aletta’s escaperoom en de Aletta Jacobs-tentoonstelling, de pubquiz, de historische bustocht, de sportieve uitdagingen op het schoolplein, de talkshow ‘Dat is er 1 van het Aletta’ en de muzikale optredens van oud-leerlingen. Uiteraard doe ik ook mee aan het Groot Aletta Dictee. Ik weet zeker dat ik heel erg ga genieten van deze historische dag op het Aletta.”

Wie lang gewacht heeft met het besluit om te komen, heeft nog steeds de mogelijkheid om zich aan te melden via www.aletta.nl. Op de schoolsite is ook het volledige programma te vinden.