Steuntje in de rug voor maatschappelijke organisaties: subsidie ter compensatie OZB

HOOGEZAND - Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen willen maatschappelijke organisaties tegemoetkomen bij de onroerendezaakbelasting (OZB).

De regeling komt ten goede aan dorps- en wijkgebouwen, sportvoorzieningen, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, jeugdhonken en -sozen, kinderboerderijen, muziekverenigingen en musea.

Verlaging exploitatielasten

Wethouder Erik Drenth: “Welzijns- en sportaccommodaties zijn van groot belang voor onze inwoners. Een groot aantal van deze gebouwen wordt beheerd en geëxploiteerd door verenigingen en stichtingen. Soms zijn de gebouwen gemeentelijk eigendom, soms van verenigingen en stichtingen. Wij willen deze maatschappelijke organisaties een steuntje in de rug geven door hen tegemoet te komen bij de onroerendezaakbelasting. Daarmee worden de exploitatielasten van deze accommodaties verlaagd.”

Gebruikers- en eigenarenbelasting

Voortbouwend op de lijn uit voorgaande jaren wil de gemeente de gebruikersbelasting al in 2018 compenseren voor de maatschappelijke organisaties. Hiervoor vragen B en W budget bij de raad bij de behandeling van de najaarsnota in november 2018.

In 2019 wil Midden-Groningen daarbovenop ook de eigenarenbelasting compenseren.

Subsidie

De compensatie wordt als subsidie verstrekt. Het aanvragen daarvan organiseert de gemeente zo eenvoudig mogelijk. De gemeente stuurt alle organisaties en verenigingen die voor de subsidie in aanmerking komen een brief met een formulier dat al van te voren ingevuld is.

De organisaties en verenigingen hoeven alleen nog hun handtekening te zetten en het formulier retour te sturen.