Basis sociale teams Midden-Groningen op orde

HOOGEZAND - De sociale teams in Midden-Groningen werken goed om de ondersteuning voor inwoners snel en goed te organiseren.

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau BMC.

Na 3 jaar werken met sociale teams in de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde is de vraag gesteld of de doelen en veranderingen zijn gerealiseerd. Wat heeft het voor de inwoners opgeleverd? Wat mag of moet er anders?

BMC heeft inwoners, medewerkers van de teams, samenwerkingspartners en gemeente betrokken bij de evaluatie.

Basis op orde

Uit het onderzoek blijkt dat de basis op orde is. Niet alleen werken de sociale teams goed om de ondersteuning voor inwoners snel en goed te organiseren, ook zijn de cliënten tevreden, zijn er geen wachtlijsten bij de teams en opereren de teams ook echt als teams.

De samenwerking tussen organisaties verloopt naar behoren.

Verbeterpunten

Er zijn ook verbeterpunten. Zo moet de samenwerking tussen de teams en de wijken en buurten beter georganiseerd worden. Ook moeten inwoners in de toekomst voor alle levensdomeinen, ook voor werk en inkomen, bij de teams terecht kunnen.

De komende 2 jaren worden gebruikt om deze veranderingen te realiseren. Uiteraard blijven de inwoners in deze periode onveranderd welkom bij de sociale teams.

Scherpere taakomschrijving

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zet de gemeente in op een scherpere taakomschrijving van de teams: zij richten zich meer op de ondersteuning van individuele inwoners in de verschillende fases van hun leven.

Deze ondersteuning vraagt om meer maatwerk: de mate van deelname aan het maatschappelijk leven en de zelfredzaamheid staat daarbij centraal.

Er wordt geïnvesteerd in een gewenste verbetering in de samenwerking tussen team en wijk door de basisvoorzieningen in de wijk te versterken. Er zal een ‘hoofdaannemer’ gaan fungeren, verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de sociale teams.

Plan van aanpak maken

Burgemeester en wethouders leggen de evaluatie voor aan de gemeenteraad. Met instemming van de gemeenteraad willen B en W een plan van aanpak maken om per 1 januari 2019 te kunnen beginnen met het verder ontwikkelen van de sociale teams.