Dialyse Centrum Groningen informeert nierpatiënten

GRONINGEN - Dialyse Centrum Groningen (DCG) heeft in samenwerking met het UMCG informatiebijeenkomsten over dialyse en transplantatie georganiseerd.

De bijeenkomsten vinden op de woensdagen 10, 17 en 31 oktober plaats in het DCG in Groningen.

Overzicht alle mogelijke dialysebehandelingen

De keuze voor een dialysebehandeling is niet gemakkelijk. Dialyse is een ingrijpende behandeling, waar patiënten vaak tegenop zien. De bijeenkomsten in Groningen bieden een volledig overzicht van de mogelijke dialysebehandelingen en de verschillen daartussen.

Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd. Dit gebeurt door middel van een machine, een kunstnier, een shunt (toegang tot de bloedbaan) en spoelvloeistof.

Bij buikspoeling zuivert een spoelvloeistof in de buikholte het bloed van afvalstoffen. Deze vloeistof moet regelmatig verwisseld worden.

Aandacht voor thuisbehandelingen

Beide behandelvormen kunnen in de thuissituatie plaatsvinden. De patiënt en vaak ook de partner krijgen dan eerst een training op het Dialyse Centrum Groningen.

Wetenschappelijk onderzoek stelt dat thuisdialysebehandelingen een positief effect hebben op de gezondheid. Dit komt doordat vaak ’s nachts of vaker gedialyseerd wordt. Afvalstoffen kunnen dan op een minder intensieve manier uit het lichaam worden verwijderd.

Daarnaast scheelt deze behandeling de patiënt reistijd en kan hij of zij de dialyse flexibeler in het leven inpassen.

Aanmelding

Tijdens de bijeenkomsten zijn naast zorgverleners ook patiënten aanwezig die vertellen over hun ervaringen met dialyse. Via www.dcg.nl is informatie te vinden over alle behandelingen, zoals een animatie die thuishemodialyse op een simpele manier uitlegt.

Lees verder na de video.

Patiënten met een chronische nierziekte kunnen zich aanmelden voor de informatieavonden op woensdag 10, 17 en 31 oktober via www.dcg.nl/avonden.