Buurtvereniging Gorecht viert 50-jarig bestaan

HOOGEZAND - Buurtvereniging Gorecht heeft zaterdag, op Burendag het 50-jarig bestaan, gevierd.

In clubgebouw Corazon werd van 17.00 tot 20.00 uur een receptie gehouden. Iedereen die de buurtvereniging een warm hart toedraagt was welkom.

Zaterdag 29 september staat in Hotel Faber een jubileumfeest voor de leden geprogrammeerd. Met optredens van onder anderen Wia Buze, Lytse Hille, Bert Zwier en Partyband Ekkelboom.

Stiekema en Koning

De buurtvereniging werd opgericht op initiatief van de heren Stiekema en Koning. Toen medio 1968 de eerste woningen in Gorecht opgeleverd waren, hadden zij hetzelfde idee: een buurtvereniging stichten. Ze zochten elkaar op en pleegden overleg hoe ze de zaken zouden aanpakken.

Vrij spoedig daarna gingen zij op pad om hun nieuwe buren te benaderen met de vraag of zij lid wilden worden van de nieuwe buurtvereniging. Het enthousiasme dat ze bij de bewoners aantroffen was enorm.

13 september 1968

13 september 1968 kwam de officiële oprichting tot stand. Nadat eerst een noodbestuur gevormd was, werd snel daarna, in een algemene ledenvergadering, een definitief bestuur gekozen.

Om wat financiële armslag te krijgen, werd een bazaar gehouden in Café Berg aan de Burg. Van Royenstraat. Daarnaast werd een aantal bedrijven aangeschreven met de vraag de nieuwe buurtvereniging te steunen.

Logo

In die tijd werd ook het het kenmerk (logo) van de buurtvereniging geboren. Nadat B en W toestemming hadden gegeven voor het gebruik van het gemeentewapen in het logo, onthulde burgemeester Gerard Boekhoven in De Reensche Compagnie het nieuwe wapen. Dat deed hij door 2 grote verenigingsvlaggen te ontrollen.

Een aantal maanden later, tijdens een speurtocht, werd de naam van het maandkrantje, op voorstel van mevrouw Ballij, gekozen: Buurtproatje.

Corazon

De activiteiten van de buurtvereniging hebben zich op verschillende plaatsen afgespeeld. De Reensche Compagnie speelde daarin de eerste jaren een zeer grote rol.

Na jarenlang overleg met de gemeente kwam uiteindelijk een permanente ruimte voor de jeugd beschikbaar. Een voormalig schoolgebouw aan de Ruys de Beerenbrouckstraat dat de naam Corazon kreeg. Eerder waren de zalen van gereformeerde kerk, een woning aan de Nolensstraat, een schoolgebouw voor De Reensche Compagnie, evenals de wasserette bij De Reensche het onderkomen van veel jeugdactiviteiten.

Eind vorige eeuw kwam het schoolgebouw De Badde leeg te staan. Na overleg met de gemeente kreeg het bestuur de mogelijkheid een deel daarvan te huren. In 1998 werd deze ruimte feestelijk in gebruik genomen en werd de naam Corazon meegenomen vanuit de vorige locatie.