Huis voor de Sport Groningen roept op tot Gronings Sportakkoord

GRONINGEN - Exact een half jaar voor de Provinciale Statenverkiezingen, heeft Huis voor de Sport Groningen het initiatief genomen om tot een gezamenlijk Gronings Sportakkoord te komen.

De oproep ‘Sport en bewegen? …Akkoord!’ heeft als doel om meer te investeren in sport en bewegen als bijdrage aan een gezond en leefbaar Groningen.

Nationaal Sportakkoord

Minister voor Sport Bruno Bruins heeft 29 juni het Nationaal Sportakkoord gepresenteerd en, samen met een aantal landelijke partners, officieel ondertekend.

Koepelorganisatie Sportkracht12, waarvan Huis voor de Sport Groningen onderdeel uitmaakt, heeft aan de totstandkoming van dat landelijke akkoord meegewerkt en op onderdelen ook mede ondertekend.

Gronings Sportakkoord

De minister doet in het Sportakkoord een beroep op gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen en organisaties als Huis voor de Sport Groningen, om, in navolging van dit Nationale Akkoord, te komen tot regionale of provinciale akkoorden.

Een aantal thema’s uit het Nationaal Sportakkoord sluit naadloos aan bij de speerpunten die Huis voor de Sport Groningen beoogt. Dit zijn:

• Stimuleren sportieve gezonde jeugd

• Bevorderen sport en bewegen voor kwetsbare groepen

• Versterken van sportverenigingen

• Stimuleren sport en bewegen in de openbare ruimte

Vervolg aan notitie

Huis voor de Sport Groningen heeft de provincie voor de zomervakantie al attent gemaakt op deze thema’s. Dat deed het in een uitgebreidere notitie, getiteld: ‘Op naar een Provinciaal Gronings Sportakkoord’

Met de oproep ‘Sport en bewegen? …Akkoord! wordt hieraan nu een vervolg gegeven.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn 20 maart 2019.