Bewijs van Nederlanderschap voor Paul Genzel uit Foxhol

HOOGEZAND - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen heeft Paul Genzel uit Foxhol het Bewijs van Nederlanderschap overhandigd.

Genzel heeft donderdag de verklaring van verbondenheid afgelegd, omdat hij heeft geopteerd voor de Nederlandse nationaliteit.

Duitse vader

Genzel is in 1939 in Hoogezand geboren en heeft altijd in Foxhol gewoond, maar omdat zijn vader Duits was, had hij ook de Duitse nationaliteit.

Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie wordt in Midden-Groningen eens in de 6 weken gehouden. Tijdens deze ceremonie leggen mensen de verklaring van verbondenheid af en verkrijgen daarmee de Nederlandse nationaliteit.