Inloopbijeenkomst Kindcentrum Woldwijck 2

HOOGEZAND - In het Woldwijckcentrum in Hoogezand wordt dinsdag 25 september een inloopbijeenkomst gehouden over het toekomstige Kindcentrum Woldwijck 2. Deze bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

De wijk Woldwijck in Hoogezand krijgt een tweede kindcentrum dat de werktitel Kindcentrum Woldwijck 2 heeft. In het kindcentrum worden de openbare basisscholen Nico Bulderschool en Het Ruimteschip alsmede SBO De Zwaaikom ondergebracht.

Voor de Nico Bulderschool en Het Ruimteschip betekent dit dat ze en moeten fuseren. Dat is wettelijk verplicht als 2 scholen met hetzelfde schoolbestuur - in dit geval Stichting Ultiem - in 1 gebouw komen.

In totaal gaat het om zo’n 560 leerlingen.

Voorkeurslocatie

Stichting Ultiem heeft de medezeggenschapsraden van de Nico Bulderschool, Het Ruimteschip en De Zwaaikom voor de zomervakantie een memo voorgelegd over de voorkeurslocatie voor het kindcentrum aan de Zuiderkroon.

De medezeggenschapsraden van obs Nico Bulderschool en sbo De Zwaaikom hebben zich positief uitgesproken over deze voorkeurslocatie. De MR van Het Ruimteschip brengt naar verwachting na zijn eerstvolgende vergadering een advies uit.

In gesprek met belangstellenden

Hoewel gemeente, schoolbestuur en 2 van de 3 medezeggenschapsraden een voorkeur hebben uitgesproken voor de Zuiderkroon, is het nog niet zeker dat het nieuwe kindcentrum daar ook daadwerkelijk komt. Daarvoor is naast een uitspraak van de derde MR onder andere nog nadere afstemming met de provincie en een bestemmingsplanwijziging nodig.

Hoewel dus nog heel vroeg in het proces, willen gemeente en schoolbestuur toch nu al graag met belangstellenden in gesprek. Om te inventariseren waar de bewoners vragen over hebben en hoe ze het liefst geïnformeerd willen blijven.

Ook wordt uitgelegd waarom voor dit kindcentrum voor deze locatie is gekozen.

Meer informatie over het scholenprogramma is te vinden op www.midden-groningen.nl/scholenprogramma.