Tweede afvalenquête Midden-Groningen nu beschikbaar

HOOGEZAND - Inwoners van Midden-Groningen kunnen vanaf vandaag (dinsdag 11 september) hun mening geven over de toekomst van de afvalinzameling en -scheiding.

Deze tweede afvalenquête is zowel online als op papier beschikbaar. Bovendien ontvangen 2000 willekeurige inwoners enquête per post.

In de afvalenquête staat bij iedere keuze aangegeven wat de kosten zijn en de gevolgen voor het milieu. De enquête loopt tot en met zondag 23 september.

Net als bij de eerste afvalenquête rekent de gemeente op een grote deelname. Voor de zomer gaven bijna 1500 inwoners hun mening over de huidige manier van afval inzamelen.

Hoeveelheid restafval verminderen

Midden-Groningen moet de verschillende manieren van afvalinzameling in de voormalige gemeenten op 1 lijn brengen en wil daarbij de hoeveelheid ongestorteerd restafval sterk verminderen. Aan de inwoners wordt nu gevraagd welke van de verschillende mogelijkheden hun voorkeur heeft.

"Afval gaat iedereen aan”, stelt wethouder Peter Verschuren. “En we willen als gemeente de manier van inzamelen gebruiken die het meeste aanspreekt. Daarom vragen we nadrukkelijk aan de inwoners om hun mening te geven.”

Bij het opstellen van de vragen is nadrukkelijk gekeken naar de opbrengsten van de eerste enquête, de gesprekken met bewonersorganisaties en de inbreng vanuit de gemeenteraad.

Besluit

Op basis van alle input neemt de gemeenteraad 29 november een besluit. De nieuwe afspraken rondom inzameling en scheiding worden in 2019 voorbereid en gaan in vanaf 1 januari 2020.