Rondkijken in de kerk en diens toren in Zuidbroek

ZUIDBROEK - De Petruskerk in Zuidbroek is in het kader van Open Monumentendag op zaterdag 8 september van 10.00 tot 17.00 uur open.

Belangstellenden kunnen uitleg over de kerk en de toren krijgen en luisteren naar de orgelbespelingen. Er zijn daarnaast veel oude foto’s te zien en ligt er een boek ter inzage over het koor en de geschiedenis van Zuidbroek.

De toren is ook geopend. Daarin bevinden zich nog 2 van de oorspronkelijke 4 cellen die tot de 40-er jaren van de vorige eeuw nog dienst hebben gedaan. In de cellen is nog gevangenenkunst bewaard gebleven.