De Voorzitter

HOOGEZAND - ‘Deze keer een gesprek met Lars Nieborg, die tot aan de zomervakantie voorzitter van de leerlingenraad van het Aletta was.

Historisch

Door Wim Rozema van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer werden we geattendeerd op het verhaal van Jelly Gorter, de dochter van de bekende Hoogezandster ondernemer Douwe Gorter. Jelly werd in 1954 verkozen tot eerste vrouwelijke voorzitter van schoolclub ‘De Brug’. Rozema schreef erover in het magazine Pluustergoud van de historische vereniging: “Jelly kwam in 1951, het eerste jaar na de fusie tussen de middelbare scholen van Hoogezand en Sappemeer naar de HBS in Sappemeer. En Jelly liet zich niet onbetuigd. Naast de studie stortte ze zich helemaal in het sociale leven van de school: toneelspelen, grote schoolfeesten organiseren met muzikale omlijsting door o.a Evelyn Novacek, ontmoetingen regelen met scholen uit buurgemeenten en natuurlijk zeer actief in het bestuur van de schoolclub!”

In 1951 fuseerden de RHBS Sappemeer (Rijks Hogere Burger School) en de GHBS Hoogezand (Gemeentelijke Hogere Burger School).

Nadat de brug tussen beide scholen was geslagen en het Aletta Jacobs Lyceum een feit was, werd in september 1951 de schoolclub ‘De Brug’ opgericht met als subvereniging ‘Het Brugje’ voor de 1e en 2e klassen.

Als illustratie bij het verhaal in Pluustergoud werden de verkiezingsposters van mevrouw Gorter, die bewaard zijn gebleven, afgedrukt. De posters zijn inmiddels ondergebracht in het Historisch Archief van de gemeente Midden-Groningen. Lars ging er een kijkje nemen.

Verkiezing

Archiefmedewerker Rachel Hiemstra attendeert Lars op een passage in het boek ‘Luchtig bladerwerk van 100 jaren middelbaar onderwijs in Hoogezand-Sappemeer’. Hierin is te lezen dat mevrouw Gorter in 1954 werd verkozen na een felle verkiezingsstrijd. Er staat: “Ze moest het opnemen tegen de tuut* De Blocq van Scheltinga (die vice-voorzitter werd). Welsprekende verkiezingsleuze in het Gorter-kamp: Laat u geen blok aan het been binden, kiest Gorter! Waarop de Scheltinga-aanhangers reageerden met een GVD (Gorter Voor de Dommen).”

Tuten werden ze genoemd, de rijkeluiszoontjes op internaat Instituut Hommes aan de Parallelweg.

De strenge kostschool wist wel raad met dwarse en arrogante pubers uit heel het land. Jarenlang waren de internaat leerlingen een spraakmakend element in de Hoogezandster samenleving. In augustus 1973 verlieten de laatste ‘tuten’ Instituut Hommes en werd het gesloten.

Lars Nieborg – net geslaagd voor zijn vwo-diploma – was tot aan de zomervakantie voorzitter van de leerlingenraad van het Aletta. “Ook nu nog worden de voorzitters gekozen, maar dat gaat niet meer via een spectaculaire verkiezingscampagne zoals dat bij mevrouw Gorter het geval was.”, vertelt Lars. “Bovenbouwleerlingen (vanaf klas 3) kunnen aan het begin van het schooljaar per mail solliciteren naar het lidmaatschap van de leerlingenraad. De sollicitatiecommissie bestaande uit de zittende leden, houdt bij de selectie rekening met diversiteit. Er wordt op gelet dat alle sectoren van de school zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De leden van de raad kiezen daarna zelf een voorzitter uit een aantal voorgestelde kandidaten.”

Galabal

De huidige leerlingenraad van het Aletta is vooral een commissie die feesten organiseert, dus min of meer vergelijkbaar met de activiteiten van de schoolclub ‘De Brug’ van de HBS. Lars: “We organiseren jaarlijks een aantal schoolfeesten, waaronder het kerstgala voor de onderbouw en de bovenbouw in december. Leerlingen en docenten komen dan in galakleding over de rode loper naar het feest, heel erg stijlvol. Er wordt dan met z’n allen gezellig gedanst in de theaterzaal van de school. Hiervoor huren we Dj’s in.”

Het kerstgala is een aantal jaren geleden op verzoek van voormalig algemeen directeur Marcel Klaverkamp ingesteld en inmiddels een erg gewaardeerde traditie, vooral bij de leerlingen van de onderbouwklassen.

maar toch anders - ging het er in de schooltijd van mevrouw Gorter aan toe. In het magazine Pluustergoud van de Historische Vereniging, is te lezen dat wanneer een jongen met een meisje naar een (school)dansavond bij Faber wilde, dat niet zomaar even ging.

De jongen moest namelijk toestemming vragen aan de ouders van het meisje en vervolgens werd - uiteraard, wanneer de ouders instemden met het verzoek - het meisje keurig van huis gehaald met een auto(mobiel). Als illustratie is het balboekje van mevrouw Gorter in het magazine afgedrukt, het betreft hier een boekje van het Intsituutsbal (Hommes) dat op 2 april 1955 in Faber plaatsvond.

In het balboekje schreef een dame aan welke heer zij een dans (volgorde: 1.Polonaise, 2. Foxtrot, 3. Engelse wals, 4.Foxtrot, 5. Tango, 6. Foxtrot, 7, Engelse wals, 8. Slow Fox, 9. Tango, 10. Foxtrot) had toegezegd. Zomaar op een meisje aflopen en haar ten dans vragen, was in die tijd uit den boze.

Dat was zeer ongemanierd. In het balboekje was daarna te lezen welke dans voor wie gereserveerd was. Populaire dames hadden al snel hun balboekje vol.

Lars moet grinniken na het lezen van het artikel. “Hoe heerlijk ongedwongen gaat het er nu aan toe”, zegt hij. “Iedereen danst met elkaar, en daar heb je zeker geen toestemming van wie dan ook voor nodig!”

Lars vertelt dat enige jaren geleden na calamiteiten door de directie werd besloten alle schoolfeesten alcoholvrij te maken op het Aletta. “We hebben als leerlingenraad toen ernstig getwijfeld of de schoolfeesten nog wel een kans van slagen zouden hebben. Maar tot onze positieve verrassing gaat het goed. Tijdens het jubileumgala in het kader van het 150-jarig bestaan van de school in februari verkochten we onlangs 400 kaartjes voor het bovenbouwgala. Dat is een mooi aantal.”

Meepraten

In het jubileumboek Bomen over Aletta dat werd uitgegeven naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de school, schreef Driek van Wissen dat in 1976 voor het eerst een leerlingenraad werd ingesteld: “De onmondige scholieren mochten voor het eerst mondjesmaat meepraten”, aldus Driek.

Lars vertelt dat hij en de nieuwe voorzitter van de leerlingenraad, die m.i.v. de start van het schooljaar in dienst zal treden, een gesprek hebben gehad met de algemeen directeur Ineke de Roo. “Er zal op verzoek van de directie iets gaan veranderen in de opzet van de leerlingenraad. Uiteraard zal er een ‘feestcommissie’ blijven bestaan, die zich overigens wel breder zal gaan inzetten. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld culturele activiteiten en maatschappelijke doelen.

Zo heeft de leerlingenraad ook aangeboden te ondersteunen op 13 oktober, de dag van de reünie.” Lars vervolgt: “Daarnaast komt er een raad van leerlingen – 2 van elke deelschool - die mag meedenken over inhoudelijke zaken en de schoolleiding zal adviseren.” Een beetje zoals het in 1976 al bedoeld was. Of zoals Lars het zegt: “Terug naar toen met de middelen van nu!”

Meer informatie

Als bronnen voor dit artikel zijn gebruikt: Het magazine Pluustergoud van de Historische Vereniging Hoogezand-Sapemeer, aflevering 41 en 42. Zie www.historische-vereniging-hs.nl. De boekwerken Luchtig bladerwerk van 100 jaar middelbaar onderwijs in Hoogezand-Sappemeer en Bomen over Aletta, 125 jaar voortgezet onderwijs in Hoogezand-Sappemeer, beiden te vinden in het Historisch Archief van de gemeente, zie www.historischarchief.midden-groningen.nl.

Meer informatie over de reünie van het Aletta op 13 oktober en de manier van aanmelden is te vinden op www.aletta.nl