6,3 miljoen personen in donorregister

HOOGEZAND - Het aantal personen van 12 jaar of ouder dat zich heeft laten registreren in het donorregister is in 2018 gestegen tot ruim 6,3 miljoen. Dat is 42 % van de bevolking.

In 2014 stonden bijna 5,8 miljoen personen (40 %) in het donorregister. Het aantal personen dat expliciet geen toestemming tot orgaandonatie geeft, is toegenomen tot 1,9 miljoen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Nieuwe donorwet

In de zomer van 2020 wordt een nieuwe donorwet ingevoerd die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente in het donorregister wordt opgenomen met de vermelding ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie wanneer zij geen andere keuze vastleggen. In 2018 zijn bijna 8,7 miljoen personen van 12 jaar of ouder (58 procent) niet geregistreerd in het donorregister.

6,3 miljoen personen staan wel in het donorregister. Meer dan de helft van de geregistreerde personen (58 %) geeft aan donor te willen zijn met of zonder donatiebeperkingen. Van de geregistreerden geeft 30 % geen toestemming voor orgaandonatie, 11 % laat de keuze aan nabestaanden of een aangewezen persoon.

Vrouwen vaker donor

Vrouwen (45 %) hebben zich in 2018 vaker in het donorregister geregistreerd dan mannen (39 %). 27 % van de vrouwen geeft toestemming voor orgaandonatie, al dan niet met donatiebeperking. Van de mannen doet 22 % dat.

De 4 grootste groepen personen met een niet-westerse migratieachtergrond verschillen in een keuze om donor of juist geen donor te willen zijn. Van deze groepen geven personen met Marokkaanse migratieachtergrond het vaakst geen toestemming voor orgaandonatie. Dit aantal steeg van 38.000 in 2016 tot 82.000 in 2018.

In 2016 gaven 26.000 personen met een Turkse migratieachtergrond geen toestemming voor orgaandonatie, dit aantal is in 2018 bijna verdubbeld tot 54.000.

Meer jongeren zeggen ‘nee’

Tussen 2014 en 2016 nam het percentage jongeren van 18 tot 20 jaar dat ‘nee’ tegen orgaandonatie zei af van ruim 4 naar 3. Daarna steeg dit percentage van 4 in 2017 naar 11 in 2018.

Onder 70-plussers nam het percentage dat geen toestemming geeft voor orgaandonatie af. In 2014 gaf 19 % van de 70-plussers geen toestemming, in 2018 was dit 18 %.

Percentage per gemeente

Er zijn in 2018 verschillen per gemeente te zien in het aandeel mensen dat toestemming geeft voor donatie. De gemeenten met de hoogste percentages geregistreerde donoren dat al dan niet met donatiebeperking toestemming geeft voor orgaandonatie, liggen in Oost-Brabant, de kop van Noord-Holland en Oost-Nederland. In enkele gemeenten bedraagt dit aandeel meer dan 30 % van de totale bevolking van 12 jaar en ouder.

De regionale verschillen bij de groep die heeft vastgelegd geen orgaandonor te willen zijn, zijn kleiner dan bij de groep die wel toestemming heeft gegeven voor orgaandonatie.

Met name in de Betuwe, in Rotterdam en omgeving en Oost-Groningen zijn relatief meer inwoners die geen toestemming geven voor orgaandonatie.