Overzicht rechtsvoorgangers dr. Aletta Jacobs College

HOOGEZAND - Onder rechtsvoorgangers van het dr. Aletta Jacobs College (1995-heden) worden de volgende scholen openbaar voortgezet onderwijs verstaan:

∙ Rijks HBS Sappemeer (1868-1951);

∙ Gemeentelijke HBS Hoogezand (1938-1953);

Dr. Aletta Jacobsschool (1951-1953);

Dr. Aletta Jacobs Lyceum in Sappemeer (1953-1968);

(M)ULO-scholen (o.a. ULO dr. D. Bosschool, ULO prof. dr. G. van der Leeuwschool, MULO Kleinemeer, Schimmelpennincklaan en Hoofdstraat);

Dr. Aletta Jacobsscholengemeenschap (1968-1995);

dr. Aletta Jacobs College (1995-heden);

Ambachtsschool, huishoud- en industrieschool, technische school;

SBHS (Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs Hoogezand-Sappemeer). In de jaren ‘70 4 gebouwen: de Prof. Ir. H. De Langeschool (technische afdeling en LEAO), de G. Boerschool (huishoudschool en land- en tuinbouwafdeling), de Prof. Huizingaschool en de Dr. D. Bosschool (beide gebouwen onderbouw beroepsonderwijs);

Voortgezet speciaal onderwijs - VSO-MLK en VSO-LOM: Prof. R. Casimirschool, dr. Koppiusschool en Om de Noord.