Healthy Ageing Week 2018 in teken ‘Gezonde omgeving’

GRONINGEN - Wat hebben inwoners van de noordelijke provincies nodig om gezond te leven en om in een gezonde omgeving op te groeien? Deze vraag staat centraal tijdens de Healthy Ageing Week (6 tot en met 14 oktober).

Het begrip Healthy Ageing staat hoog op de gespreksagenda in Noord Nederland. Gebleken is dat de levensverwachting in Noord-Nederland lager is dan het nationaal gemiddelde. Zo is in het Noorden een verhoogde kans op ziektes als obesisitas, kanker, COPD, hart- en vaatziekten en diabetes.

Dit wordt geweten aan een relatief ongezonde leefstijl, maar ook aan de toenemende vergrijzing. Het aantal mensen met een leeftijd-gerelateerde (chronische) ziekte stijgt en door de demografische veranderingen dreigt een tekort aan zorg-professionals.

Diverse instanties bundelen daarom hun krachten op het vlak van Healthy Ageing. Doel is het genereren van meer bewustwording rondom het belang van een gezonde leefomgeving en aandacht generen om hier actief mee aan de slag te gaan.

Healthy Ageing Week

Tijdens de Healthy Ageing Week wordt de wetenschap op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt voor een grote groep mensen. In de activiteiten wordt stilgestaan bij de rol van: voeding, zingeving, sociale samenhang en beweging in het leven van de inwoners van Noord-Nederland.

Tijdens de Healthy Ageing Week vinden activiteiten als Zpannend Zernike, maar ook sportieve evenementen als de 4 Mijl van Groningen plaats. Daarnaast worden lezingen gegeven, vinden workshops plaats, zoals een kookworkshop voor kinderen, zijn er exposities en kunnen inwoners een health check laten doen.

Organisatie

De organisatie van de Healthy Ageing Week is in handen van Healthy Ageing Northern Netherlands, UMCG, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen.

Zij maken het programma van de Healthy Ageing Week verder bekend op www.haweek.nl.